Besøksadresse: Lade Allé 60, 7041 Trondheim.

Med buss: buss nr 3 eller 4 fra sentrum til Lade. Gå av på stoppet “Ringve museum” og opp bakken.

Med bil: følg skilting fra E6 eller sentrum.

Parkering

Parkeringskart

Følg parkeringsskilt og benytt parkeringsplassene på nordsiden like ved busstoppet “Ringve museum”. Spaser opp gjennom botanisk hage og inn på tunet.

Busser og handikappede kan parkere oppe ved husene.

Ved arrangement

Vi ber alle våre besøkende ved store arrangement om å parkere på Autronicaplassen ved idrettsanlegget. Innkjøring fra Haakon VIIs gate.

Når bilen er vel plassert, spaser opp Lade allé, opp mellom trærne i botanisk hage og inn på tunet.