Ansatte

Generelle henvendelser kan rettes til vårt sentralbord.
Telefon: 73 87 02 80. 

Epost: post@ringve.no.

Kontortid: kl. 9 – 15

Ivar Roger Hansen

Museumsdirektør

Camilla Bruce

Informasjonsleder

Berit Øvreness

Administrasjonssekretær

Randi Furunes

Salgs- og serviceleder

Lars Erik Brustad Melhus

Museumspedagog

Haakon André Øyen

Museumspedagog (vikar)

Henriette Øfstedal Kolset

Museumspedagog (vikar)

Helle Thomassen Singsaas

Museumspedagog (permisjon)

Anne Mette Gottschal

Konservator

Vera de Bruyn-Ouboter

Musikkinstrumentkonservator

Annabella Skagen

Konservator

Peter Juga

Konservator

Mats Krouthén

Konservator

Verena Barth

Konservator

Audun Berg Selfjord

Konservator (vikar)

Nils Todal

Vikarierende driftsleder

Tor Marschhäuser

Driftsleder (permisjon)

Edita O. Perido Hansen

Renholder