Barnas Ringve

Barnas Ringve tilbyr aktiviteter for musikkglade barn og unge i hele sommerferien. Her kan man lære å spille, lage egne
instrumenter og gå på spennende omvisning.

Daglige aktiviteter:

11.00 – 16.00: Instrumentverksted og quiz
12.00 – 12.45: Tromme- og gitarkurs
13.00 – 13.45: Omvisning for barn
14.00 – 14.45: Eventyrstund

Alle aktivitetene er gratis for barn i følge med voksne.