Ringve botaniske hage består av et mangfold av hager.

Arboretet


Ringve botaniske hage har en egen busk- og tresamling – Arboretet. Rundt dammen i den nordlige delen av hagen er det plantet grupper av ca. 120 forskjellige busker og skogdannende trær. Her finnes arter fra Europa, Asia og Nord-Amerika, alle hører de hjemme på den nordlige halvkule.

Trærne er ordnet i geografiske grupper rundt dammen som forestiller Nordishavet. Nærmest dammen finnes trær og busker som vokser lengst mot nord. Jo lenger vekk fra dammen man går, jo mer sørlige arter finner man.
Les mer om Arboretet

Systemet


Nærmere 2000 forskjellige planteslag finnes i hagen – de fleste av dem hører til i den systematiske avdelingen, Systemet.

Denne avdelingen av hagen er formet som en spennende labyrint, bestående av 50 små og store rom. De forskjellige rommene er avgrenset med alperipshekk, og er forbundet med hverandre gjennom et nettverk av åpninger og passasjer. Hvert rom inneholder planter som tilhører samme eller nært beslektede familier. Systemet viser slektskapsforholdet mellom ulike plantegrupper og hvordan botanikere mener plantene har utviklet seg gjennom millioner av år.
Les mer om Systemet

Renessansehagen


Bakenfor låven og stabburet på Ringve ligger Renessansehagen.

Dette er en historisk urtehage som ble åpnet i 1994, i anledning 300-års jubileet for utgivelsen av Norges første hagebok, ‘Horticultura’. Forfatteren av boka, Christian Gartner, var Trondheims første bygartner.

Hagen inneholder 120 ulike prydplanter, grønnsaker, medisin – og krydderplanter som Gartner anga at ble brukt og dyrket i Trondheim på 1600-tallet. Plantene er ordnet i symmetriske partier, i overensstemmelse med den tids hagemote.
Les mer om Renessansehagen

Gamlehagen


Gamlehagen er en samling tradisjonelle hageplanter fra Midt-Norge

Gjennom prosjektet ”Bevaring av hageplanter i Midt-Norge” har en rekke gamle hager i de tre midtnorske fylkene blitt undersøkt, og plantemateriale er samlet inn. De aller fleste plantene har en kjent historie i hvert fall tilbake til 1950-tallet, og ofte mye lengre. Både vanlige og sjeldne planter er samlet inn, og til sammen gir de et spennende innblikk i midtnorsk hagetradisjon.

De gamle hageplantene tas vare på i Gamlehagen ved Ringve botaniske hage. Gamlehagen har lange, frodige stauderabatter langs en nyetablert vandresti på Ringve. Kjøkkenvekster, peoner, bunndekkende planter og steinbedsplanter står i separate bed. Gamlehagen ble åpnet i august 2007.
Les mer om Gamlehagen

Parken


Parken ligger rett sør for bygningene på Ringve Museum og er den gamle gårdshagen på Ringve. I dag er denne hagen holdt i engelsk landskapsstil, som var populær hagemote gjennom siste halvdel av 1800-tallet.

Den engelske landskapsstilen kjennetegnes ved mektige trær, rolige gressflater, slyngende stier og mange romantiske elementer, slik som broer, ruiner, templer, fuglehus, urner, lysthus og eremitthytter. Den majestetiske, nærmere 200 år gamle “Ringve-bøka” er parkens største tre.
Les mer om Parken

Primula-hagen


Primula (av latin primus, den første) tilhører nøkleblomfamilien Primulaceae. Denne formrike og fargesterke slekta teller om lag 430 arter og har en vid utbredelse på den nordlige halvkule.

Slekta kan deles inn i seks underslekter og nærmere 40 seksjoner. Hagen på Ringve er bygd opp systematisk for å vise hoved- og undergruppene i Primula-slekta og det innbyrdes slektskapet mellom dem.

I primulahagen finnes både viltvoksende arter, eksempler på naturlig variasjon innenfor artene, hybrider og kultivarer (menneskeskapte varianter). Det er så langt plantet ut ca. 180 arter, underarter, varieteter, hybrider og navnekultivarer i primulahagen, men ikke alle disse har overlevd. I tillegg kommer et stort utvalg av ikke-navngitte kultivarer av hageaurikler.
Les mer om Primula-hagen

Prydbed


Rundt husveggene til Ringve Museum finnes nydelige, fargesprakende prydbed, komponert og anlagt av gartnerstaben ved Ringve botaniske hage. Sammensetningen av planter i disse bedene varierer fra år til år.

Les mer om prydbedene