Musikk har en helt spesiell evne til å skape ro, bevegelse, glede og framkalle utallige minner og følelser. Forskning tyder på at musikk kan ha en helsefrembringende effekt, og musikk blir derfor mye brukt innen terapi for barn og eldre.

Som musikkmuseum ønsker vi å fokusere på dette temaet ved å gi tilbud til grupper som ikke har mulighet til å oppleve en vanlig omvisning eller konsert her på Ringve. I 2012 – 2013 jobber vi med to prosjekter innen musikk og demens. Vi har også etablert et samarbeid med Østmarka Psykiatriske Sykehus, hvor vi har et tilrettelagt tilbud med omvisning og trommekurs.

 

Musikk og demens

Ringve har et unikt potensial for erindringsarbeid, med musikk og botanikk som to hovedarenaer. Musikk har vist seg som en av de mest virkningsfulle metodene til å framkalle minner, i tillegg inspirerer musikk til bevegelse i gjennom dans og sang. Det å skape botaniske sansehager har vært populært innen demensarbeid, som Oldemors hage på Naturvitenskapelig museum på Tøyen i Oslo. Ved å kombinere musikk og botanikk ønsker Ringve å skape et unikt tilbud til demente i Trøndelag. Et besøk på Ringve vil kunne stimulere både sansene og minnene.

Hvorfor er det viktig å satse på tilbud til demente?
Statsminister Jens Stoltenberg varslet i sin tale på Arbeiderpartiets landsmøte at det i Norge i dag lever 70.000 mennesker med en demenssykdom og at tallet vil bli fordoblet i løpet av 30 år som følge av økt levealder. Tallet på pårørende er selvfølgelig mye større, omkring en kvart million. Stoltenberg presiserte at ”Gjennom et dagtilbud kan mange tusen eldre få en bedre hverdag”, noe som museumsinstitusjonene begynner å ta på alvor.

Ringve skal nå involvere seg i to forskjellige prosjekter knyttet til musikk og demens. Museumspedagoen vår Helle Singsaas er initiativtaker og leder for prosjektene.

Langsiktig ønsker vi at dette tilbudet skal inspirere andre museer til liknende arbeid, og knytte oss til flere brukere ved å utvikle tilbud og kurs.

 

Tilrettelagt tilbud til Østmarka Psykiatriske Sykehus

Siden juni 2011 har Ringve samarbeidet med Østmarka Psykiatriske Sykehus for å gi et månedlig tilrettelagt tilbud på museet. Østmarka ligger kun et steinkast unna museet, og en del av opplevelsen er gåturen til Ringve gjennom den botaniske hagen.

I sommerhalvåret blir de tilbudt en tilrettelagt omvisning med museumspedagog Helle Singsaas, med ekstra fokus på musikk og levende formidling. På vinterhalvåret tilbyr vi trommekurs med museumspedagog Jens Ski. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra pasienter og pleiere, og dette er et samarbeid vi skal fortsette med inn i 2012-2013.