Juoigat – en vandring i samisk musikk

I anledning av jubileet «Tråante 2017» planlegges en utstilling om samisk musikk: «Juoigat – en vandring i samisk musikk» med åpning i oktober 2017.

Utstillingens hovedfokus vil være i et 100-års perspektiv. Utover dette vil vi vie stor oppmerksomhet til joikens lange og ubrutte tradisjon som musikalsk ytringsform. En av grunnene til at joiken har overlevd frem til i dag, kan antas å ligge i den urmenneskelige fysiske forankringen som den benytter seg av.

Samarbeid med samiske kunstnere

Museet har inngått avtale med to samiske kunstnere om deltakelse i prosjektet: Billedkunstneren, designeren og scenografen Hilde Skancke Pedersen (fra Kautokeino, nordsamisk område) og komponisten og musikeren Frode Fjellheim (fra Snåsa / Trondheim, sørsamisk område).

  • 2007-11-21_frosne_kongler.jpg
    1/1

Tråante2017

Sametinget, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner og Trondheim kommune har gått sammen for å markere en viktig begivenhet i samefolkets historie: at det i år er 100 år siden det første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim 6. februar 1917. Markeringen «Tråante 2017» er en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum. Målet med «Tråante 2017» er å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-årsperspektiv.  Jubileumsmarkeringen vil foregå i hele 2017 på forskjellige steder i Sápmi med ulike arrangementer og markeringer. Mangfoldet i programmet skal avspeile bredden som finnes i samisk kultur.