På Ringve finner du landets eneste profesjonelle verksted for konservering av musikkinstrumenter. Her gjøres det omfattende analyser, konservering og dokumentasjon. På bildet over renser konservatoren vår Vera de Bruyn instrumentet cecilium– slik at det fortsatt skal kunne brukes i omvisningene.

Konservering av musikkinstrumenter er et spesialisert og tidkrevende arbeid. Instrumentene skal bevares for vår egen tid og for fremtidige generasjoner. Forebyggende konservering er derfor veldig viktig. Magasinene våre blir tilrettelagt for langtidslagring og luftforholdene i utstillingene kontrolleres kontinuerlig.

Ringve samarbeider med nasjonale og internasjonale nettverk om konserveringsrelaterte oppgaver (NKF-N, IIC, VdR, CIMCIM, Magasinnettverk, Musikknettverk). I perioder arbeider praktikanter som er under utdanning eller som skal studere et av feltene innen konservering, sammen med museets egen konservator.