Det har siden 2001 vært gjennomført en større museumsreform i Norge for å etablere sterkere fagmiljøer og styrke museene som aktive og aktuelle arenaer for kunnskap og opplevelse. MiST, Museene i Sør-Trøndelag, er et resultat av dette. Suzette Paasche er direktør for selskapet som har et statlig og regionalt driftstilskudd på 90-100 millioner og som er et av landets største museum.

Ringve Musikkmuseum er en avdeling i Museene i Sør-Trøndelag. MiSTs fellesadministrasjon holder til på Brattøra i Trondheim.

MiSTs hjemmeside finner du her

 

De andre avdelingene i MiST er:

Kystens arv
Museet Kysten Arv har den gamle kystkulturen som sitt fagfelt. Museet arbeider for å videreformidle kunnskapen om bygging og seiling av klinkbygde båter med råseil til kommende generasjoner. Museet ligger i Stadsbygd.
www.kystensarv.no

Kystmuseet i Sør-Trøndelag
Ligger i Fillan ute på Hitra og arbeider for å ta vare på kystkultur fra nyere tid og i vår samtid.
www.kystmuseet.no

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er et nasjonalt museum for kunsthåndverk og design. Museets historiske og moderne samlinger viser møbler, sølv, glass, tekstil og keramikk fra 1400 – tallet fram til i dag.
www.nkim.no

Orkla Industrimuseum
Ivaretar industrielle tekniske kulturminner i Orkdal og Meldal kommuner, hvorav Gammelgruva og Thamshavnsbanen er de mest kjente. Museet ligger på Løkken verk.
www.oi.no

Rockheim
Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock. Rockheim befinner seg på Brattøra i Trondheim.
www.rockheim.no

Rørosmuseet
www.rorosmuseet.no

Trondheim Kunstmuseum
Trondheim Kunstmuseum har Norges tredje største offentlige kunstsamling med hovedvekt i norsk kunst fra ca 1850 og frem til i dag. I byens nyeste mueseumslokaler, Gråmølna, presenteres kunstgavene fra Inger Sitter og Håkon Bleken.
www.tkm.museum.no

Trøndelag Folkemuseum Sverresborg
Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.
www.sverresborg.no