Ringve er Norges nasjonale musikkmuseum. Siden starten i 1952 har omkring 2.000 instrumenter fra alle verdenshjørner funnet veien til Ringve, og museet har markert seg som en levende formidler av musikkhistorien.

Men Ringve skal også være morgendagens museum og skal speile og kommentere nye musikalske strømninger i et flerkulturelt og moderne Norge. Vi skal bevare og fornye, være tradisjonsbærere og se inn i framtiden. Bak museumskulissene foregår det både arkivering, forskning og forvaltning.

Ringve er en av de gamle lystgårdene på Lade i Trondheim med bygninger fra 1700-,1800-, 1900- og 2000-tallet. Ringve gård var også Peter Wessel Tordenskiolds (1690-1720) barndomshjem noe som gjenspeiles i en samling knyttet til ham og hans samtid. En vakker botanisk hage på 130 dekar omkranser bygningene og gjør Ringve til en grønn oase.

Musikkmuseet, lystgården og den botaniske hagen utgjør sammen med en rikholdig museumsbutikk og servering i Tordenskiold kro det totale daglige tilbudet for besøkende på Ringve. I tillegg arrangeres konserter i ulike sjangere og Ringves lokaler brukes også til konferanser og selskaper.

“Nye Ringve”

BB6Y0579 red web mindre

30. mai 2013 åpnet vi et nytt bygg som har gitt oss en sal for skiftende utstillinger, Musikkhagen – vårt digitale arkiv, lagringsplass og en god logistikk totalt sett. Les mer.

 

 

 

Fordyp deg i kapitlene under

Teksten er hentet fra vår egen publikasjon Ringve – en annen verden fra 2005.