Samlingene på Ringve omfatter i dag musikkinstrumenter og gjenstander av musikkhistorisk interesse, musikalier og originalmanuskript. I materialet finnes også et gårdsarkiv med opplysninger fra lystgårdens historie. Billedsamlingen inneholder blant annet foto av norske musikere og komponister, dokumentasjon av bygningene og personer knyttet til Ringve. Lydarkivet inneholder fonografruller, pianoruller, polyfonplater og forskjellige typer fonogrammer. I tillegg kommer enkeltarkiv etter personer og institusjoner som har spilt en rolle i nasjonalt og lokalt musikkliv.

På nettstedet Digitalt Museum finner du mulighet for å søke i den delen av samlingene som er gjort tilgjengelig gjennom PrimusWeb.

En oversikt over samlingene: