På Ringve finner vi i dag Wesselbygningen fra 1700-tallet, hovedbygningen og driftsbygningen fra 1800-tallet og privathuset i mur fra 1900-tallet. Nå tilfører vi gården et bygg fra vårt århundre – og det er vi veldig stolte av! Tilbygget har en grunnflate på omkring 430 m2 og får én etasje over og én under jorden. Arkitektene Link Arkitektur har gitt det et klart moderne uttrykk som allikevel føyer seg fint inn og underordner seg gårdsanlegget.

I nybygget er det en sal til skiftende utstillinger og et mediatek med spektakulær utsikt mot fjorden. Den nye vestibylen er ”hjertet” for hele anlegget og starten på Ringvebesøket – uansett om du skal på konsert, i selskap, i museet, i botanisk hage eller til kontorene. Endelig kan vi arrangere en konsert i Konsertsalen samtidig med at det er et selskap i den nye festsalen, Victoriasalen.

Disse har bidratt til “nye Ringve”:

Kulturdepartementet (30 millioner)
Trondheim Kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune (til sammen 5 millioner)
Thorstein Erbos gavefond (500 000)
Sparebankstiftelsen DnB Nor – til Musikkhagen, vårt digitale arkiv (500 000)
Stiftelsen UNI – til vanntåkeanlegg (300 000)
Sparebank1 Midt-Norge – til nye stoler i Konsertsalen (500 000)
Ringves egne fonds (400 000)
Arild og Emilie Bachkes Fond (80 000)
Ringve Museums Venner (150 000)
Enova – vedrørende passivhus (325 000)

Involverte i ombygging og utbygging:

Arkitekt: LINK Arkitekter
Prosjektledelse: Ivar Koteng og Per Olav Koteng
Byggeledelse: driftsleder Tor Marschhäuser
Ansvarlig for regnskap og finans: Randi Gilberg Hjelm-Hansen, MiST
Prosjektansvarlig for utvikling av Musikkhagen: konservator Mats Krouthén
Prosjektansvarlig for ombygging av basisutstilling på Låven: konservator Sissel Guttormsen og konservator NKF Vera de Bruyn
Prosjektansvarlig utstillingen Janitsjar – fra Tyrkia til Trøndelag: Daniel Winfree Papuga
Utstillingsformgiver: Daniel Richards
Installasjon i trapp og konserveringsutstilling: M.o.l.i.t.o.r