Virvel og fanfare

Norske militærkorps i 200 år

Utstillingen Virvel og fanfare: Norske militærkorps i 200 år er en feiring av de norske profesjonelle militærkorpsenes 200-årige historie, fra opprettelsen av de første fem brigadekorpsene i 1818. Utstillingen trekker opp de lange linjene i den norske militærkorpshistorien, med Trondheim og historien til dagens Luftforsvarets musikkorps som utkikkspunkt. Den norske militærmusikken har vært av uvurderlig betydning for det sivile musikklivet, og gjennom utstillingen vil publikum få et møte både med skiftende instrumentbesetninger og klingende spill – fra marsj til brass!

Åpner i mars 2018.


  • Valdhornist i Trondhjemske Brigades Jægercorps 1818.
    1/1
    Valdhornist i Trondhjemske Brigades Jægercorps 1818. Gjengitt med tillatelse fra Forsvarsmuseet