Ansatte

Generelle henvendelser kan rettes til vårt sentralbord.
Telefon: 73 87 02 80. 

Epost: post@ringve.no.

Kontortid: kl. 9 – 15

Ivar Roger Hansen

Museumsdirektør

Camilla Bruce

Informasjonsleder

Berit Øvreness

Administrasjonssekretær

Randi Furunes

Salgs- og serviceleder

Helle Thomassen Singsaas

Museumspedagog

Lars Erik Brustad Melhus

Museumspedagog

Henriette Øfstedal Kolset

Produsent

Anne Mette Gottschal

Konservator

Vera de Bruyn-Ouboter

Musikkinstrumentkonservator

Annabella Skagen

Konservator

Peter Juga

Konservator

Mats Krouthén

Konservator

Verena Barth

Konservator

Audun Berg Selfjord

Konservator (vikar)

Tor Marschhäuser

Driftsleder

Nils Todal

Driftassistent

Edita O. Perido Hansen

Renholder