Generelle henvendelser kan rettes til vårt sentralbord.
Telefon: 73 87 02 80. Epost: post@ringve.no.
Post-/besøksadresse: Ringve Musikkmuseum, Lade allé 60, 7041 Trondheim.

Kontortid: kl. 9 – 15

Oversikt over ansatte

Direktør
Ivar Roger Hansen
E-post: ivar.roger.hansen@ringve.no
Mobil: 992 93 891

Informasjonsleder
Ingrid Dyrnes
E-post: ingrid.dyrnes@ringve.no

Salgs- og serviceleder
Randi Furunes
E-post: randi.furunes@ringve.no

Administrasjonssekretær
Berit Øvreness
E-post: berit.ovreness@ringve.no

Museumspedagog
Lars Erik Brustad Melhus
Ansvar for Barnas Ringve og skoleprosjekter.
E-post: lars.erik.melhus@ringve.no 

Museumspedagog
Helle Thomassen Singsaas
Arrangementsansvarlig
E-post: helle.singsaas@ringve.no

Produsent
Henriette Kolset
Spesielt ansvar for sommerprogram
E-post: henriette.kolset@ringve.no

Konservator
Daniel Winfree Papuga
Ansvar for strengeinstrumenter, blåseinstrumenter og perkusjon.
E-post: daniel.w.papuga@ringve.no

Konservator
Mats Krouthén
Ansvar for tasteinstrumenter,
mekaniske- og elektroniske instrumenter.
E-post: mats.krouthen@ringve.no

Musikkinstrumentkonservator
Vera de Bruyn
E-post: vera.de.bruyn@ringve.no

Konservator
Peter Juga
E-post: peter.juga@ringve.no

Driftsleder
Tor Marschhäuser
E-post: tor.marschhauser@ringve.no

Renholder
Edita O. Perido Hansen
E-post: edita.hansen@ringve.no