<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Onsdagskåseri: Kunstsnakk og intervju

I onsdagskåseriene denne våren tilbyr vi spennende tema fra utstillingene Musikk på boks og Av augo gjorde han stoveglas.

Onsdagskåseri: Kunstsnakk og intervju

Kunstnerparet With samtaler med førstekonservator Annabella Skagen om å skape samtidsrelevant kunst.


Tid og sted
Ringve Musikkmuseum6. mars 2019 kl. 18.00