Hopp til hovedinnhold

Musikknettverket

Ringve Musikkmuseum er ansvarlig for Musikknettverket, et nasjonalt museumsnettverk for musikk og musikkinstrumenter på oppdrag fra Kulturrådet.

  • 1/1

PÅMELDING:

Samling i musikknettverket 

Rendalstunet 16. - 18. september 2024 

Om nettverket

Siden starten i 2004 har Musikknettverket gjennomført to museumsprosjekter, begge med støtte fra ABM-utvikling (nåværende Kulturrådet): et nasjonalt registreringsprosjekt (Musikkinstrumenter i norske museer) samt et om nettpublisering av registreringer (Musikkinstrumentbasen over Nett) se (www.minm.no/publikasjoner/ ). Det har i tillegg blitt publisert en sjekkliste over musikkinstrumenter i norske museer, alle kategorier, for 2010 (se www.minm.no )

Under de ni årene nettverket har arbeidet har det blitt gjennomført 11 nettverkssamlinger med deltakelse også av eksterne fagpersoner og interesserte. I tillegg til gjenstandsfaglige tema har der også blitt tatt opp utstillingskritikk, fotokurs, dokumentasjonsteknikk, praktisk arbeid med PRIMUS samt presentasjon av forskningsprosjekter i tilknytning til musikk på museer.

Nettverksarbeidet har ført til flere utstillinger  med musikktema på nettverksdeltakende museer.

Langsiktige mål for nettverket:

  • å stimulere til faglig utvikling av fagområdene musikk og musikkinstrumenter innen museenes arbeidsfelt.
  • å arbeide for rasjonal ressursutnyttelse ved museer (komplettere hverandre/fordele ansvarsområder med mer).
  • å skape informasjonskanaler.

Databaser med musikkinstrumenter i norske museer:​


Oversikt over faglige museumsnettverk:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1