<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Ringve gårds historie

Ringve omtales i kildene første gang i 1521. Navnet kommer sannsynligvis av det norrøne reyniviđr, som betyr «rogneskog». Fra familien Wessels tid på 1700-tallet var Ringve en av de største eiendommene på Lade. Bygningsmassen i dagens gårdsanlegg representerer fire århundre i gårdens historie.

  • Bilde RMF-A-039, kopi fra Ringve Museum sitt arkiv. (Foto/Photo)
    1/2
    Bilde RMF-A-039, kopi fra Ringve Museum sitt arkiv. Ringve Museum (Bilde 1 av 2)
  • Postkort RMF-A-178, kopi fra Ringve Museum sitt arkiv. (Foto/Photo)
    2/2
    Postkort RMF-A-178, kopi fra Ringve Museum sitt arkiv. Ringve Museum (Bilde 2 av 2)

Lystgårdene på Lade

Lystgårder betegnelsen på de store landeiendommene som ble bygget rundt Trondheim på 1700- og 1800-tallet. Eierne var velstående borgere som bodde inne i byen om vinteren og tilbrakte sommerhalvåret på landstedene sine. Flere utmerket seg som foregangsmenn innen jordbruk, dyreavl og hagebruk.

Fordi de hadde svært påkostedehovedbygninger og betydelige hage- og parkanlegg, skilte lystgårdene segmarkant fra den enklere bondegårdsbebyggelsen på landsbygda. Lystgårdsfenomenetvar vanlig i hele Nord-Europa. På Ladehalvøya er lystgårdene Lade, Ringve, Devle og Leangen bevart. Hageanlegget rundt museet blir driftet av Ringve botaniske hage (NTNU).


Profileringsbilder_20_red.jpg (Foto/Photo)

Peter Wessel Tordenskiold

Helten fra Ringve

Peter Wessel Tordenskiold (1690-1720), sjøhelten fra den storenordiske krig, tilbragte sin barndoms somre på Ringve. Han var ett av familiens atten barn og allerede som trettenåring forlot han hjemmet for å dra sjøs. Dette ble starten på en militær karrière som skulle ende med adelskap og tittelen viseadmiral.

Bakteppet for hans berømmelse var den store nordiske krig (1709-20) mellom nabolandene Sverige og Danmark-Norge. Fra den dagen han entret fregatten ”Postiljonen” i 1711, var det ingen hendelser av betydning i krigen hvor han ikke var involvert. I 1716 ble han adlet av Frederik IV under det fortreffelige navnet ”Tordenskiold”.

Tordenskjold døde i 1720, etter en uheldig duell.

RMF_A_229_Victoriaaften.jpg (Foto/Photo)

Victoria Bachke

Museets grunnlegger

Victoria Bachke (1896-1963) ble født inn i  en velstående, russisk familie. Atten år gammel kom hun til Trondheim og ble introdusert for Ringve gård og eieren, Christian Anker Bachke, som ble hennes ektemann.

Da Christian døde i 1943 testamenterte han Ringve til staten Norge med det formål at det skulle etableres to museum på eiendommen: Et Tordenskioldmuseum og et musikkmuseum. Arbeidet med museene ble Victorias oppgave. Hun ble viden kjent for sine eventyrlige reiser i inn- og utland hvor hun samlet inn instrumenter andre gjenstander av musikkhistorisk interesse ved hjelp av kontakter, kløkt og sjarm.

Tordenskioldmuseet ble lagt ned i 1973, mens musikkmuseet stadig vokser og mottar rundt 50 000 besøkende hvert år.

Victoria døde i 1963 og hviler i et eget urnegravsted i parken på Ringve.