Ansatte

Generelle henvendelser kan rettes til vårt sentralbord.
Telefon: 73 87 02 80. 

Epost: post@ringve.no.

Kontortid: kl. 9 – 15

Ivar Roger Hansen

Ivar Roger Hansen

Museumsdirektør

Jorunn Mo

Kommunikasjonsrådgiver

Berit Øvreness

Berit Øvreness

Administrasjonssekretær

Randi Furunes

Randi Furunes

Salgs- og serviceleder

Lars Erik Brustad Melhus

Lars Erik Brustad Melhus

Museumspedagog

Haakon André Øyen

Museumspedagog (vikar)

Ingrid Nyhus

Produsent (vikar)

Henriette Øfstedal Kolset

Henriette Øfstedal Kolset

Museumspedagog (vikar/ permisjon)

Helle Thomassen Singsaas

Helle Thomassen Singsaas

Museumspedagog (permisjon)

Anne Mette Gottschal

Anne Mette Gottschal

Konservator

Vera de Bruyn-Ouboter

Vera de Bruyn-Ouboter

Musikkinstrumentkonservator

Annabella Skagen

Annabella Skagen

Førstekonservator NMF

Peter Juga

Peter Juga

Konservator

Mats Krouthén

Mats Krouthén

Konservator

Verena Barth

Verena Barth

Førstekonservator

Audun Berg Selfjord

Audun Berg Selfjord

Konservator (vikar)

Nils Todal

Nils Todal

Vikarierende driftsleder

Tor Marschhäuser

Tor Marschhäuser

Driftsleder (permisjon)

Edita O. Perido Hansen

Renholder