Museet i Hovedbygningen

Ny utstilling i 2018

Siden oppstarten av Musikkhistorisk museum i 1952 har hovedbygningen huset en stor samling historiske musikkinstrumenter og vært arena for musikalske omvisninger. I juni 2018 gjenåpner bygningen i ny og oppusset prakt, etter å ha vært stengt siden brannen i 2015.

Med utgangspunkt i livet på Ringve gård rundt 1880 formidler utstillingen musikkens samfunnsrolle og musikklivets utvikling i en sentral periode for dannelsen av Norge som selvstendig nasjonalstat.

Bli med på en tidsreise tilbake til norsk musikklivs gullalder! 

  • 4_1878.JPG
    1/1
    Herman Wedel Anker ca. 1880

Husets historie

Et nytt og staselig våningshus for gårdens herskap ble bygget kort etter at Richard Schjelderup Knoff tok over Ringve i 1853. Han anla park, flyttet den tidligere oppfarten til gården fra nord til sørsiden og plantet alleen opp til husene. Dermed ble anleggets hovedfasade orientert mot parken og alleen. Ennå i dag framstår Hovedbygningen som det mest iøynefallende av husene på gården. Selv om huset ble påbegynt av Knoff, fikk det sitt karakteristiske utseende i sveitserstil først etter at Anton Sophus Bachke kjøpte gården i 1878.

I forhold til hvordan huset senere skulle bli, var Knoffs hovedbygning mindre i omfang, bygget i en stram og enkel klassisisme og uten de mange dekorative detaljene. I likhet med Wesselbygningen er huset oppført av laftet tømmer, men det har i motsetning til Wesselbygningen en kledning av liggende panel. Da ekteparet Bachke flyttet inn på Ringve med sin store barneflokk, ble det utvidet mot øst og påbygget med trappehus, tårnbygning og overbygde verandaer i to etasjer mot parken. Det ble utstyrt med store, dekorative takutstikk, mens verandaene ble pyntet med utskjæringer og dekor typiske for tidens populære sveitserstil. Sveitserstilen ble svært populær i Norge i perioden mellom 1850 og 1920, ikke minst fordi det var en ren trehusarkitektur. Stilen hadde sin opprinnelse i Sveits og Tyskland, der mange norske arkitekter studerte. Her til lands fikk sveitserstilen en utforming der gamle byggetradisjoner og treskjærerkunst ble blandet med utenlandske impulser.

Huset slik det sto ferdig i 1880, kan betraktes i landskapsmaleren Herman Wedel Ankers maleri fra samme tid. Han var en slektning av husfruen Barbara Anker Bachke og ble sikkert tilkalt for å forevige den nye hovedbygningen som skilte Ringve ut fra de andre lystgårdene på Lade, som i sterkere grad var preget av empiren. Mye av sveitserstilens kniplingsaktige romantikk forsvant da verandaene ble bygget inn i 1950-årene for å gi bedre plass til dagens museum. På samme måte har senere trappehustilbygg i øst og vest frarøvet bygningen mye av dens opprinnelig særpreg.

Hovedbygningen var sommerbolig helt fram til Ringve Musikkmuseum åpnet i 1952.

  • 4mainbuilding.jpg
    1/1