<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Henvendelser til museet

Hva lurer du på?

Har du spørsmål om noen av instrumentene i våre samlinger kan du sende e-post til: 
ringve.post@mist.no


Spør oss om instrumenter

Lær mer om instrumenter

Det finnes mange gode kilder for informasjon om ulike instrumenttyper på internett.

Her finner du noen lenker, som kan være aktuelle å sjekke ut:

Vi vil også tipse om å ta kontakt med nærmeste bibliotek for å finne litteratur om aktuell instrumenttype.

Andre eksperter

Når det gjelder informasjon om et spesifikt instrument, kan det være lurt å ta kontakt med instrumentmaker for aktuell instrumenttype. De vil i mange fall kunne se omtrent når og hvor instrumentet er bygget og svare på spesifikke spørsmål, inkludert verdivurdering. https://instrumentmakere.org/members

Musikkforretninger vil i mange fall også kunne svare på mange instrumentspesifikke spørsmål.

Vi vil også tipse om at det finnes mange gode Facebookgrupper, som du finner ved å søke på aktuell instrumenttype i Facebooksøkfeltet.

Vi gjør oppmerksom på at det noen ganger kan ta litt tid før saksbehandler kan svare, selv om vi etterstreber å ta opp kontakt så fort vi kan. Maksimal svartid/behandlingstid er 3 uker.

Gaver til museet

Verdivurderinger

Ringve Musikkmuseum utfører ikke vurderinger av instrumenter.

  • I mange tilfeller når det gjelder de vanligste bruksinstrument (slik som gitar, fiolin, fløyte etc.) vil det enkleste være å  kontakte en lokal musikkforretning, som muligens også kan være behjelpelig med salg og informasjon om instrumentet.
  • Du kan også ta kontakt med en instrumentmakerav den typen instrument du ønsker vurdert. Dette gjelder spesielt ved tradisjonsinstrument, slik som hardingfele, men også de vanligste bruksinstrumentene.
    En liste over instrumentmakere finner du her: https://instrumentmakere.org/members
  • Når det gjelder eldre, mer spesielle instrument kan for eksempel Graham Wells kontaktes. Han er organolog, har jobbet for Sotheby's i mange år og utfører takseringerhttp://www.grahamwells.org.uk/
  • Det finnes også en internettservice, Value my stuff: https://www.valuemystuff.com/us?lang=us
  • Du kan eventuelt kontakte et profesjonelt auksjonsfirma, som du finner ved å søke på nettet.  Disse kan muligens også kontaktes for å bistå med salg.

Eksporttillatelse

Det er ikke uten videre tillatt å ta med seg kunst- og kulturgjenstander ut av Norge, selv om det bare gjelder midlertidig utførsel.

Dersom du har musikkinstrumenter fra før 1900 og ønsker å eksportere dem, må du søke om utførselstillatelse.

Ulike CITES listete arter i musikkinstrumenter (som forskjellige tropiske treslag, elfenben, skinn fra reptiler og skildpaddeskjell) må det søkes om eksporttillatelse fra miljødirektoratet:
https://www.miljodirektoratet.no/for-private/handel-med-trua-arter-cites/musikkinstrumenter/

I tillegg til CITES tillatelse trengs det eksporttillatelse fra Ringve Musikkmuseum/ Rockheim. Den kan søkes først når CITES tillatelse er på plass og må vedlegges søknadspapirer. Per i dag er to separate søknader.

Instrumenter kan importeres til Norge, dersom de er lovlig eksportert av opprinnelsesland. Det finnes ikke noen importpapirer, uten eksporttillatelse fra opprinnelseslandet er nok.

Send en søknad:

Ringve Musikkmuseum/ Rockheim utsteder utførselstillatelse for musikkinstrumenter og annet musikkhistorisk materiale.

Dette er en gratis tjeneste. Det må søkes i god tid før utreise (noen tider kan det ta opp til 3 uker).

Søknad om eksporttillatelse for gjenstander omfattes av lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 23 og forskrift av 1. januar 2007 nr. 1.

Søknadsskjema og mer informasjon om utførsel av Kulturgjenstander finnes på Kulturrådets hjemmeside:

https://www.kulturradet.no/museum/import-og-eksport

Les om eksportregler her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-01-1

Fullstendig utfylt søknadskjema sendes til:
ringve.post@mist.no

Museene i Sør-Trøndelag AS,
Ringve Musikkmuseum/ Rockheim  
Postboks 6289 Torgarden
N - 7489 Trondheim

Har du spørsmål til museet?

Hvordan vurdere verdien av et instrument
Hvordan eksporter instrumenter