Hopp til hovedinnhold

Henvendelser om instrumenter

Ta gjerne kontakt med oss! Nedenfor ser du hvordan du enklest får svar på henvendelser til museet:

Har du spørsmål om noen av instrumentene i våre samlinger kan du sende e-post til: 
ringve.post@mist.no. Har spørsmål om et instrument som ikke finnes i samlingene våre, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor.

Vi gjør oppmerksom på at det noen ganger kan ta litt tid før saksbehandler kan svare, selv om vi etterstreber å ta kontakt så fort vi kan. Maksimal svartid/behandlingstid er 3-4  uker (unntatt i ferien, der det kan ta noe lengre tid).

NB! Det ikke er nødvendig å sende inn henvendelse eller tilbud til både Ringve og Rockheim, da vi behandler alle saker sammen.

Spørsmål om instrumenter

Andre kilder om instrumenter

Det finnes mange gode kilder for informasjon om ulike instrumenttyper på internett.

Her finner du noen lenker, som kan være aktuelle å sjekke ut:

Vi vil også tipse om å ta kontakt med nærmeste bibliotek for å finne litteratur om aktuell instrumenttype.

Når det gjelder informasjon om et spesifikt instrument, kan det være lurt å ta kontakt med instrumentmaker for aktuell instrumenttype. De vil i mange fall kunne se omtrent når og hvor instrumentet er bygget og svare på spesifikke spørsmål, inkludert verdivurdering. Norsk instrumentmaker forening (squarespace.com)

Musikkforretninger vil i mange fall også kunne svare på mange instrumentspesifikke spørsmål.

Vi vil også tipse om at det finnes mange gode Facebookgrupper, som du finner ved å søke på aktuell instrumenttype i Facebooksøkfeltet.

Verdivurderinger

 • Ringve Musikkmuseum utfører dessverre ikke vurderinger av instrumenter, men du finner andre muligheter nedenfor:
 • I mange tilfeller når det gjelder de vanligste bruksinstrument (slik som gitar, fiolin, fløyte etc.) vil det enkleste være å  kontakte en lokal musikkforretning, som muligens også kan være behjelpelig med salg og informasjon om instrumentet.
 • Du kan også ta kontakt med en instrumentmaker  av den typen instrument du ønsker vurdert. Dette gjelder spesielt ved tradisjonsinstrument, slik som hardingfele, men også de vanligste bruksinstrumentene.
  En liste over instrumentmakere finner du her: Norsk instrumentmaker forening (squarespace.com)
 • Det finnes også ulike internett-tjenester der du kan få vurdert gjenstander på nettet.
 • Du kan eventuelt kontakte et profesjonelt auksjonsfirma, som du finner ved å søke på nettet.  Disse kan muligens også kontaktes for å bistå med salg.

Eksporttillatelse

Det er ikke uten videre tillatt å ta med seg kunst- og kulturgjenstander ut av Norge, selv om dette bare gjelder midlertidig utførsel. Dersom du har musikkinstrumenter fra før 1900 og ønsker å eksportere dem, må du søke om utførselstillatelse.

Søknad om eksporttillatelse for gjenstander omfattes av lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 23 og forskrift av 1. januar 2007 nr. 1.

Ringve Musikkmuseum og Rockheim utsteder utførselstillatelse for musikkinstrumenter og annet musikkhistorisk materiale. Dette er en gratis tjeneste. Det må søkes i god tid før utreise (noen ganger kan det ta opptil tre uker).

Søknadsskjema og mer informasjon om utførsel av kulturgjenstander finnes på Kulturrådets hjemmeside:
https://www.kulturradet.no/museum/import-og-eksport

Fullstendig utfylt søknadskjema sendes til:
ringve.post@mist.no

Museene i Sør-Trøndelag AS,
Ringve Musikkmuseum/ Rockheim  
Postboks 6289 Torgarden
N - 7489 Trondheim

Instrumenter kan importeres til Norge dersom de er lovlig eksportert fra opprinnelseslandet. Det finnes ingen egne importpapirer, eksporttillatelsen fra opprinnelseslandet er nok. Ved CITES-listede arter trenges det imidlertid egen innførselstillatelse (se under).

Les mer om eksportregler her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-01-1

CITES-listede materialer (truede arter)

Noen materialer i musikkinstrumenter kan komme fra truede arter som er CITES-listet (dette kan gjelde forskjellige tropiske treslag, elfenben, skinn fra reptiler og skilpaddeskall). I slike tilfeller må det søkes om eksporttillatelse fra Miljødirektoratet:
https://www.miljodirektoratet.no/for-private/handel-med-trua-arter-cites/musikkinstrumenter/

Ved innførsel til Norge av musikkinstrument som krever CITES-utførselstillatelse fra senderlandet, vil Norge også kreve CITES-innførselstillatelse. Eier må søke om utførselstillatelse før det søkes om innførselstillatelse:
CITES – Eiersertifikat, tillatelse til inn- eller utførsel av truede arter, eller produkter av disse - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Gaver og tilbud til museet

Ringve Musikkmuseum får mange henvendelser av folk som ønsker å bidra til våre samlinger. Dette er noe vi setter stor pris på. 

Tilbudene blir behandlet i vår inntaksgruppe en gang i måneden (unntatt juli måned) der vi tar beslutninger om inntak. Etter dette sender vi ut beskjed.

Vi ber om forståelse for at vi ikke har mulighet til å ta imot gjenstander som blir levert til museet, uten at de først har blitt behandlet av inntaksgruppen. Vi har heller ikke mulighet til deponi av instrumenter. Gjenstander vil kun bli tatt imot etter positiv inntaksvurdering og avtale. 

Les mer om inntaksvurdering nederst på sida.

Retningslinjer for inntak

I forbindelse med at gjenstanden blir overtatt av Ringve Musikkmuseum signeres gavepapirer. Gjenstanden vil da bli innlemmet i museets samlinger og bli konservert og bevart for ettertiden. Den vil også bli tilgjengeliggjort for allmenheten. Museet står fritt til å bruke gjenstanden på den måten museet anser som hensiktsmessig. Museet jobber utfra ICOMs etiske regelverk (http://norskicom.no/det-etiske-regleverk/)

Noen av kriteriene som styrer våre beslutninger er:

 • Om vi har lignende gjenstand fra før eller tilsvarende gjenstander er bevart på andre museer.
 • Vi legger mye vekt på dokumentert brukshistorie.
 • Om gjenstanden fyller ut samlingene (ihht instrument-taksonomi o.l.).
 • Om gjenstanden er relevant for aktuelle utstillinger.
 • Om gjenstanden er i henhold til vår aktuelle inntaksplan.
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1