<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Musikknettverket

Nasjonalt museumsnettverk for musikk og musikkinstrumenter

Ringve Musikkmuseum er ansvarlig for Musikknettverket, et museumsnettverk for musikk og musikkinstrumenter initiert av Norsk Kulturråd.

Obs! Nettverkssamlingen utsettes 2020

På grunn av lav påmelding til den planlagte samlingen i musikknettverket 16. – 17. januar, ser vi oss nødt til å utsette samlingen til senere. Vi beklager dette og kommer tilbake med ny invitasjon.

Om det er spesielle temaer dere ønsker tatt opp på samlingen, send oss gjerne noen ord om det til post@ringve.no. 

Om nettverket

Siden starten i 2004 har Musikknettverket gjennomført to museumsprosjekter, begge med støtte fra ABM-utvikling (nåværende Kulturrådet): et nasjonalt registreringsprosjekt (Musikkinstrumenter i norske museer) samt et om nettpublisering av registreringer (Musikkinstrumentbasen over Nett) se (www.minm.no/publikasjoner/ ). Det har i tillegg blitt publisert en sjekkliste over musikkinstrumenter i norske museer, alle kategorier, for 2010 (se www.minm.no )

Under de ni årene nettverket har arbeidet har det blitt gjennomført 11 nettverkssamlinger med deltakelse også av eksterne fagpersoner og interesserte. I tillegg til gjenstandsfaglige tema har der også blitt tatt opp utstillingskritikk, fotokurs, dokumentasjonsteknikk, praktisk arbeid med PRIMUS samt presentasjon av forskningsprosjekter i tilknytning til musikk på museer.

Nettverksarbeidet har ført til flere utstillinger  med musikktema på nettverksdeltakende museer.

Langsiktige mål for nettverket:

  • å stimulere til faglig utvikling av fagområdene musikk og musikkinstrumenter innen museenes arbeidsfelt.
  • å arbeide for rasjonal ressursutnyttelse ved museer (komplettere hverandre/fordele ansvarsområder med mer).
  • å skape informasjonskanaler.

Publikasjoner

Databaser med musikkinstrumenter i norske museer:
Digitalt Museum
MINM.no

Faglige museumsnettverk i Norge: se liste