Hopp til hovedinnhold

Faglig profil Arnfinn Stendahl Rokne

Navn: Arnfinn Stendahl Rokne

Stilling: Museumsdirektør

Epost: arnfinn.rokne@mist.no

Tlf: +47 90213926

Arnfinn Stendahl Rokne har en MBA fra Nord Universitet, Pg. Dip i Museum Studies fra University of Leicester og cand.mag. fra NTNU med fagene kunsthistorie, historie og arkeologi. Arnfinn har tidligere vært direktør for Vitensenteret i Trondheim (2014-2020), formidlingsleder ved Bymuseet i Bergen (2013-2014) og prosjektleder/prosjektmedarbeider på formidlingsprosjekter ved NTNU Vitenskapsmuseet (2001-2013). Han har i hovedsak jobbet med organisasjonsutvikling og ledelse de senere årene, men i perioden på NTNU Vitenskapsmuseet arbeidet han i hovedsak med utstillingsprosjekter og forskningsformidling.

Arnfinn sine faglige interesser er kulturledelse, museumsutvikling og utstillingsmediet. Han har holdt en rekke innlegg på faglige konferanser og har hele tiden forsøkt å bruke prosjektene og prosessene han har jobbet med til å utvikle kunnskap og erfaringer som kan deles med fagmiljøer.

Publikasjoner:

“The “Intelligent Layman” and Science Communication in Norwegian Public Places”, Kristian Overskaug, Arnfinn Stendahl Rokne og Morten Steffensen, Science Communication, 2014 

"Smartphone Interaction - The museum as a Gaming Board" i Conversations with Visitors, Social Media in Museums, MusemsEtc, 2012 

“Skrifta på veggen” in Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren, Akademika Forlag, 2012 

Smartphone Interaction: Museum as a Gaming Board i "Museums at Play", MusemsEtc, 2011 

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1