Ringve Musikkmuseum og Norsk Døvemuseum vinner pris for beste formidlingsidé

Prisen blir gitt årlig av Norges museumsforbund, og ble kunngjort torsdag på det nasjonale museumsmøtet i Fredrikstad. Prisen ble gitt for tilbudet «omvisning for tegnspråklige på Ringve Musikkmuseum», et fullverdig formidlingstilbud i utstillingen «I grevinnens tid: Musikk og mennesker i Trondhjem 1740-1815».

  • L1090103_red.jpg
    1/1

Juryens begrunnelse:

Dette var et samarbeid mellom to av avdelingene ved MIST, Norsk Døvemuseum og Ringve Musikkmuseum. Juryen vil trekke fram omstendigheten i forhold til metodikken i utarbeidelse av dette formidlingstilbudet, som gir tilbudet en god forankring i målgruppen. Tilbudet henvender seg til en ny målgruppe for museet og har bidratt til å inkludere døve inn i musikkulturen. Formidlingen har bidratt til nye perspektiver på musikk og lyd, både for museet og målgruppen. Museet har med dette klart å tilgjengeliggjøre og knytte en ny gruppe besøkende til museet.

Kriterier

Juryen vurderte bidragene ut fra følgende kriterier:

1. Ideen må være et nytt tiltak innen formidlinga ved museet.

2. Ideen kan gjerne ta i bruk nye formidlingsmetoder.

3. Ideen bør vekke ny interesse blant publikum, og gjerne være retta mot nye publikumsgrupper.

4. Ideen bør kunne gjennomføres mer enn en gang og ha overføringsverdi til andre formilingsopplegg.

Juryen besto av Geir Endregard, adm.dir. Inspira Science Center, Linken Apall-Olsen, avdelingsleder for by- og teaterhistorie i Oslo Museum og ansvarlig for utadretta virksomhet på Bymuseet og Linda Høie, formidler ved Haugalandmuseene og styremedlem av Seksjon for Formidling.

MiST ved Ringve Musikkmuseum og Norsk Døvemuseum deler prisen med Østfoldmuseene og deres Minecraft/Borgarsysel-prosjekt.