Bibliotek

Biblioteket på Ringve har litteratur innen følgende spesialområder:

  • Musikkinstrumenter
  • Kataloger fra andre museer og utstillinger knyttet til musikkinstrumenter
  • Konservering
  • Museologi
  • Musikkikonografi
  • Oppførelsespraksis
  • Tidsskrifter – norske og internasjonale innenfor de ovennevnte områdene.

  • Biblioteket1.jpg
    1/1

Åpningstider:

Biblioteket er tilgjengelig mandag – fredag. 

Besøk skjer etter avtale med museet, utlån praktiseres ikke.