<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Bibliotek

Biblioteket på Ringve har litteratur innen følgende spesialområder:

  • Musikkinstrumenter
  • Kataloger fra andre museer og utstillinger knyttet til musikkinstrumenter
  • Konservering
  • Museologi
  • Musikkikonografi
  • Oppførelsespraksis
  • Tidsskrifter – norske og internasjonale innenfor de ovennevnte områdene.

  • 1/1

Åpningstider:

Biblioteket er tilgjengelig mandag – fredag. 

Besøk skjer etter avtale med museet, utlån praktiseres ikke.