Hopp til hovedinnhold

Chopin & Tellefsen

Chopin & Tellefsen – Hjemme er hvor hjertet er

10. april – 14. september 2014

Den polskfødte pianisten Fryderyk Chopin og hans norske elev Thomas Tellefsen levde i en tid fylt med sosial uro og globale endringer. Begge tilbrakte mesteparten av sine liv i Frankrike, men komponerte musikk som ofte fikk fram lengsel til hjemlandet. Chopins masurkaer og Tellefsens ‘Danse Norvégienne’ og ‘Bruraslaatten’ er eksempler på dette. Selv om begge var skapere av nasjonal symbolikk, tilhørte de også sosiale kretser som var kosmopolitiske og transnasjonale.

Utstillingen bruker musikk og personlige historier om Chopin og Tellefsen til å utforske generelle sammenhenger mellom nasjonale og kosmopolitiske identiteter. Hvordan påvirket musikken til Chopin & Tellefsens publikummet på 1800-tallet, og hvorfor fortsetter musikken å påvirke folk i dag?

Utstillingen har fått støtte fra EØS-kulturutvekslingsprogrammet med Polen, og er produsert i samarbeid med Fryderyk Chopin Institute og Chopin-museet i Warszawa.

Project team – Prosjektgruppe - Zespół projektowy


Prosjektansvarlig: Daniel Winfree Papuga

Video: Daniel Winfree Papuga, Andreas Schille (Schillefilm)

Informasjon & markedsføring: Ingrid S. Dyrnes

Konservering: Vera de Bruyn, Corinna Weinheimer Erith

Teknisk: Tor Marchauser, Nils Todal, Ingrid Halvorsen

Arrangement: Henriette Kolset, Helle Singsaas

Forskning: Ingrid Loe Dalaker

Transkribering: Ålve Egilsønn Moe

Oversettelse: Izabela Rzadeczka-Juga

Web & data koding: Stian Jensen

Grafikk: Uredd

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1