Et hus for 300 år

Wesselbygningen på Ringve presenteres i forbindelse med Kulturminnedagene 2017.

  • FERAGEN_Samuel_-_Illustrasjonsbilde.jpg
    1/1

Mange hus rives når de ikke lengre er egnet til ny bruk. Andre hus varer og varer, og forblir i samfunnets tjeneste. Vi har mye å lære av et hus som har vært i bruk så lenge som Wesselbygningen på Ringve, også med tanke på fleksibilitet og bærekraft. Bygningen ble oppført på 1700-tallet, som hovedbygning på en lystgård i en tid da den rike familien Wessel søkte seg ut av byen for å nyte frisk luft i grønne omgivelser på sommerhalvåret. På 1800-tallet var bygningen bolighus for tjenerskapet, mens den i nyere tid er innredet med moderne leiligheter og kro.

Hva har gjort huset så tilpasningsdyktig? Hvilke konsekvenser har bruksendringene hatt for huset?

Foredragets første del presenterer husets og gårdens historie, og vil forsøke å svare på spørsmålene ovenfor. Andre del vil bestå av en omvisning i huset.

Samuel Feragen er nyutdannet arkitekt fra NTNU og skrev masteroppgave om Wesselbygningen våren 2017 med tittel «Et hus for 300 år – Dokumentasjon & analyse av Wesselbygningen på Ringve». Interessen for eldre hus kom som student da han jobbet som omviser i Nidarosdomen, og etter praksis i Bygningsvernavdelingen på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Kulturminnedagene 2017


Pris: 50,-