Hopp til hovedinnhold

Faglig profil Annabella Skagen

  • Foto: Freia Beer

Navn:

Annabella Skagen

Stilling:

Avdelingsleder kulturarvsforvaltning – førstekonservator NMF

E-post:

annabella.skagen@mist.no

Tlf:

+47 91787660

Annabella Skagen ble ansatt ved Ringve Musikkmuseum i 2015, og har vært avdelingsleder for kulturarvsforvaltning ved Ringve og Rockheim siden 2021. Hun arbeider ellers med utstillinger, formidling og forskning, og har bl.a. vært prosjektleder for utstillingene I grevinnens tid: Musikk og mennesker i Trondhjem 1740–1815 (2016–1017), Virvel og fanfare: Norske militærkorps i 200 år (2018) og Beethoven Factory, en audiovisuell installasjon av Musée de la Musique – Philharmonie de Paris (2021–2022). Hun sitter som ansattvalgt i MiSTs styre 1019–2024, og er medlem av MiSTs forskningsutvalg.

Annabella Skagen er utdannet teaterviter med ph.d. i drama og teater fra NTNU. Hennes forskningsinteresser og kompetanseområder omfatter norsk musikk- og teaterhistorie på 17- og 1800-tallet, europeisk teater- og kulturhistorie, og dramaturgi.


Publikasjoner:

‘Girl Power i katedralen’. Adresseavisen, 20.10.2022. Kronikk. https://www.adressa.no/midtnorskdebatt/i/wAOQgM/girl-power-i-katedralen

‘Oehlenschläger’s Freyas Altar: A rejected Singspiel performed’. I Randi M. Selvik, Svein Gladsø og Annabella Skagen (red.): Relevance and Marginalisation in Scandinavian and European Performing Arts 1770–1860. London: Routledge 2021. S 206–226

‘Beethoven Factory: Ringve Musikkmuseum 6. februar 2021 – 6. februar 2022’. Ringve Musikkmuseum, MiST 2021, ISBN 978-82-92588-16-1. Utstillingskatalog.

‘The Singspiels of Hans Iver Horn: Nuances of Dano-Norwegian patriotism during the Napoleonic wars’. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2020/17. S. 77–98 https://septentrio.uit.no/index.php/1700/issue/view/470/67

‘En uforløst symfoni: Martin Andreas Udbye 200 år’. Kronikk. Adresseavisen 16.06.2020. Med Solveig Rønning https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2020/06/18/En-uforl%C3%B8st-symfoni-Martin-Andreas-Udbye-200-%C3%A5r-22081026.ece

‘Kotzebue in Trondheim: Continental Ideals and Local Identity During the Napoleonic Wars’. Stockholms Universitet 2020. S. 26–36 https://www.su.se/polopoly_fs/1.506141.1592974136!/menu/standard/file/Historiography_2018.pdf

Fredrikshald Teater – Teaterhistorisk Museum: Prosjekt for et norsk teaterhistorisk kulturarvsenter. Østfoldmuseene 2019. https://dms-cf-07.dimu.org/file/03347TTjWSHh

‘Blås til forsvar! ’ Adresseavisen 23.09.2016. Med Jan Viggo Thuve Øwre. Kronikk. https://www.adressa.no/pluss/meninger/2016/09/23/Bl%C3%A5s-til-forsvar-13474284.ece

I grevinnens tid: Musikk og mennesker i Trondhjem 1740–1815. Utstillingskatalog. Ringve Musikkmuseum 2016. ISBN 978-82-990305-1-9. S. 19–90

‘Norges eldste teaterscene fyller 200 år’. Adresseavisen 21.12.2016. Med Ellen Karoline Gjervan. Kronikk. https://www.adressa.no/pluss/meninger/2016/12/21/Norges-eldste-teaterscene-fyller-200-%C3%A5r-13956521.ece

Dramaturgi: forestillinger om teater. Universitetsforlaget 2015 (2. utgave). Med Svein Gladsø, Ellen Karoline Gjervan og Lise Hovik. ISBN 9788215025155

Fra grevens gård til Prinsens gate: Teater i Trondhjem 1790–1814. Doktoravhandling. NTNU 2015. ISBN 9788232610143

‘Residensteater i 1790-årenes Trondhjem: Mellom privat selskapelighet og offentlig festspill’. I Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800. Fagbokforlaget 2015. ISBN 978-82-321-0458-1. S. 211-234

‘Å spille en rolle: Borgere og teater i Trondhjem 1814’. I Trondheim 1814. Fagbokforlaget 2014. ISBN 978-82-321-0395-9. S. 227-247

Kunstfagenes kilder: Status og utfordringer for arkiv og samlinger innen dans, teater og musikk i Norge og Skandinavia. Konferanserapport. NTNU 2012. Med Thoralf Berg, Anne Margrete Fiskvik, Ellen Karoline Gjervan, Svein Gladsø og Randi Margrete Selvik

‘Norsk skuespillerforbund gjennom 100 år’. I Klar scene - Norsk skuespillerforbund 100 år. Det Norske Samlaget 1998. ISBN 82-521-5196-5. S. 12-47