Hopp til hovedinnhold

Faglig profil Helle Thomassen Singsaas

Navn: Helle Thomassen Singsaas

Stilling: Avdelingsleder for formidling og publikum

E-post: helle.singsaas@mist.no

Tlf: +47 905 72 187

Helle Thomassen Singsaas ble ansatt som museumspedagog ved Ringve Musikkmuseum i 2010 og som avdelingsleder formidling i 2018. Siden sammenslåingen av Ringve og Rockheim i 2021 har hun vært avdelingsleder for museets felles formidlingsavdeling. Hun har en MA i Psychology for Musicians fra University of Sheffield (2009) og en BA i Performing Arts Music fra Liverpool Institute for Performing Arts (2006). Hun har også bakgrunn som sanglærer.

Helles viktigste arbeidsområder på Ringve og Rockheim er museumsformidling og ledelse. Gjennom sammenslåingsprosessen har hun opparbeidet mye erfaring med organisasjonsutvikling og samskapningsprosesser, og hun har utviklet nye prosjekter og publikumstilbud med fokus på musikk og helse, bl.a. innen museumsformidling for personer med demens.

I 2017 ble prosjektet Omvisning for tegnspråklige på Ringve Musikkmuseum, et samarbeid mellom Norsk Døvemuseum og Ringve Musikkmuseum, belønnet med Museumsforbudets pris for beste formidlingsidé: https://www.ballade.no/folkemusikk/ringve-musikkmuseum-fikk-pris-for-beste-formidlingside/

Helles faglige interesser er organisasjonsledelse, utvikling og prosesser, musikk og helse og levende musikkformidling på museum. Siden 2016 har hun hatt flere samarbeid med Nord Universitet i tilknytning til fagområdet musikk og helse.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1