<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Faglig profil Mathias Østrem

  •  (Foto/Photo)

Navn: Mathias Østrem

Stilling: Konservator

E-post: mathias.ostrem@mist.no

Tlf: +47 992 94 140

Mathias Østrem har masterutdanning i Musikkvitenskap fra NTNU, og har jobbet i museumssektoren siden 2012. Fra 2012-2018 var han ansatt som omviser på Rockheim. Fra 2018 har han vært ansatt som konservator ved Rockheim. I 2018 var han prosjektleder for den temporære utstillingen «Soli Deo Gloria – En utstilling om kristendom og populærmusikk». Nå jobber han som prosjektleder for den faste utstillingen «Milleniumsrommet» som skal omhandle populærmusikk i perioden 2000-2020. Har en særlig faglig interesse innen internettstudier og populærmusikkforskning.

Publikasjoner:

Musikk i skyen - Virtuell prosess og samarbeid i Ohm Studio, NTNU 2016