Hopp til hovedinnhold

Faglig profil Mats Krouthén

 • Foto: Freia Beer

Navn:  Mats Krouthén

Stilling:  Konservator NMF

E-post:  mats.krouthen@mist.no               

Tlf:  926 966 46

Mats Krouthén er utdannet musikkviter med graden ph.d. fra Göteborgs universitet, Sverige. Doktorgradsavhandlingen "Människorna, musiken och de mekaniska musikinstrumenten i Norge cirka 1480-1890”, ble klar i april 2024. I tillegg har han forvaltningsansvar for klaver- og mekaniske instrumenter. Siden 2000 har han vært ansatt som konservator på Ringve Musikkmuseum. 

På museet har Krouthén vært prosjektleder for en rekke utstillinger, hatt forvaltningsansvar for samlingene av musikkinstrumenter, et arbeid som i tillegg har omfattet formidling til ulike målgrupper. Han har også arbeidet med problemstillinger innenfor lyddokumentasjon. Det faglige fokuset ligger på klaver, elektroniske og mekaniske musikkinstrumenter. Mellom 2003 og 2014 hadde han ansvar for å bygge opp og utvikle Nasjonalt museumsnettverk for musikk og musikkinstrumenter. For tiden arbeider han med å opprette en katalog over norske klavermakere i KulturNAV.

Publikasjoner i utvalg:

Artikler

 • 'Människorna, musiken och de mekaniska instrumenten i Norge cirka 1480–1890.' Diss. Göteborgs universitet, 2024.  DOI: https://hdl.handle.net/2077/79506

 • 'Skivspeldosan som ett nytt musikmedium i Norge cirka 1890.' [Publisert som en del av doktorgradsavhandling] Diss. Göteborgs universitet 2024. DOI: https://hdl.handle.net/2077/79557

 • ’Über neue Möglichkeiten der Digitalisierung und der Ausstellung Leipziger Notenscheiben’ ur Heise, Birgit (red.) Paul Ehrlich und die Anfänge der Leipziger Musikautomaten-Industrie. (Tagungsband der wissenschaftlichen Symposium zum Jahr der Industriekultur, 27.–30.8.2020, Leipzig) [övers. Uwe Gernert/Verena Barth] Verlag Kamprad 2022, s.165-171.
 • ’Cylinderpositiv i Norge fram till 1850. Typer och traditioner’ Fra Musikk & Tradisjon 2021. Nr. 35 s. 98-141.
  DOI: https://doi.org/10.52145/mot.v35i.2059
 • A private playlist? Repertory in Norwegian eighteenth- century musical clocks’ from Selvik, Gladsø, Skagen (red.) Relevance and Marginalisation in Scandinavian and European Performing Arts 1770–1860 Routledge 2021. s.128-155.
 • Ikke bare tikk-takk. Om spilleur, makt og prakt i det norske lydlandskapet 1700–1900’. Fra Meyer (red.) Norges lyder – stabbursklokker og storbykakofoni. Norsk lokalhistorisk institutt 2018.
 • 60 års insamling av musikinstrument.’ Fra Eikje, Guttormsen, Mellemsether (red.). Det begynte med et piano. Ringve museum 60 år. Trondheim: Akademika 2012 s.38-98
 • Självspelande pianon på Ringve museum.’ Fra Jonsson (red.) Mangfold og vidsyn. En musikvitenskapelig antologi til Ola Kai Ledang ved fylte 70 år. Trondheim: Tapir 2011. [Delt forfatterskap med Leif Jonsson].
 • Musikkinstrumentbasen over Nett - å presentere registreringer av musikkinstrumenter i en felles nettkatalog. Prosjektrapport. Ringve/Nasjonalt museumsnettverk for musikk og musikkinstrumenter. 2010.
 • Johan Gabriel Högwall and his Journeymen. - Square Piano Production in Göteborg, Sweden, ca. 1790–ca. 1840’. Fra Monica Lustig (red.) Geschichte und Bauweise des Taffelklaviers. Michaelsteiner Konferenzberichte. Band 68. Augsburg : Wissner. 2006. S. 237 – 260.‘The Historical Clavichord in Norway’, Clavichord International VOL X no 1, Mai 2006. pp. 6-16
 • Kjerligheten til fiolinene’. Fra Byminner. Nr. 1 / 2 - 2003. s. 60-81. [Delt forfatterskap tils m Harald Herrestahl].
 • Ole Bull och klaverbygge’. Fra Monica Jangaard (red.) Bergen og Troldhaugen. Trodhaugens Skriftserie 2003. Trodhuagens venner 2003.  S. 169-190

Papers

 • Golvur med musikverk – från tidsmarkering till musikkunderhållning’ Tema: Gjennom lydmuren! Sesjon om Sound studies under Historiedagene, Universitetet i Stavanger 2015.06.19
 • Fra museumsobjekt til bruksinstrument’. Norsk Folkemusikklags seminar 2015 Valdres Folkemuseum, Fagernes 2015.04.23.
 • Documenting the Instrument, Musician, Repertoire or Setting? - Aspects on audio recording of museum objectsICOM: CIMCIM conference Trondheim 2014.08.24.-31.
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1