<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Folkemøte på Ringve

Glad i bydelen? Kom på møtet og få et ord med i laget! Kontaktutvalget på Lade inviterer beboerne på Lade til å diskutere fortetting.

  • Foto: Maiken Lyng Østerhagen (Foto/Photo)
    Foto: Maiken Lyng Østerhagen

Utbyggingen på Lade har stor interesse for Ringve Musikkmuseum. Vi åpner dørene til Konsertsalen når Kontaktutvalget på Lade inviterer beboerne på Lade til folkemøte.

Sted: Konsertsalen på Ringve Musikkmuseum

Tid: Tirsdag 26. november kl. 18:00- 20:20

Tema: Fortetting på Lade - trivsel eller trussel?


PROGRAM:

Kl. 18:00 - 18:05

Velkommen til folkemøte, informasjon om Kontaktutvalget på Lade v/ Siri Ramberg Stav

Kl. 18:05 - 18:20

Informasjon om bygging av sikkerhetsposten på Østmarka v/ Bjørn Remen, Sykehusbygg HF

Kl. 18:20 - 18:35

Hva er et sikkerhetsbygg? v/ Ragnhild Johansen, Sykehusbygg HF

Kl. 18:35 - 18:45

Umiddelbare spørsmål, reaksjoner på innleggene fra Sykehusbygg

Kl. 18:45 - 19:00

Fortetting av bydelen Lade v/ Trond Eide

Kl. 19:00 - 19:15

Innlegg fra Byantikvaren, Lystgårdslandskapene på Lade v/ Roy Åge Håpnes

Kl. 19:15 - 19:30

Meninger fra politiker Ingrid Skjøtskift

19:30 - 19:40

Meninger fra politiker Roar Aas

Kl. 19:40 - 19:50

Meninger fra politiker Elin Marie Andreassen

Kl. 19:50 - 20:15

Åpent for spørsmål og kommentarer fra salen

Kl. 20:15 - 20:20

Avslutning og oppsummering v/ Siri Ramberg Stav, Kontaktutvalget på Lade