<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Guitaromanie

Musikeren Jørgen Sagmo spiller gitar i Konsertsalen 9. november.

  •  (Foto/Photo)

Jørgen Skogmo er lærer i gitar ved Guildhall School of Music & Drama i London, og har de siste årene turnert i både inn- og utland. Han har også spilt for en fullsatt Royal Albert Hall under BBC's Promenadekonserter. 9. november kommer han til Ringve Musikkmuseum.

«Guitaromanie» ble det kalt da fascinasjonen for gitaren hadde sitt store utbrudd på begynnelsen av 1800-tallet. En generasjon av gitarvirtuoser vokste fram og etablerte et syn på instrumentet som et som kunne «nynne, artikulere, gispe, føye og riste, som et menneskes stemme påvirket av følelser». Gitaren ble et yndlingsinstrument blant romantikere, et yndlingsinstrument for kvinner, menn, amatører, soldater og offiserer, og sentralt var deres nære tilknytning til naturen og det å være utendørs.

På denne konserten spiller Jørgen på et instrument laget i Paris i 1820. Byggeren, Pons, var svært populær på den tiden og laget blant andre gitaren til Napoleon Bonapartes kone.

Billetter selges i døren, og inkluderer inngang i museet.


Konserten er et samarbeid mellom Barokkfest tidligmusikkfestival og Ringve Musikkmuseum.