Hopp til hovedinnhold

Helt konge

Kongelig musikk og musikkens konger.

Utstilling på Ringve Musikkmuseum 2006

Ringves bidrag til Kroningsjubileet i Trondheim i 2006.

Musikk som underholdning og høytidsskaper har alltid vært viktige innslag ved kongelige fester og begivenheter. Musikken bidro til å forsterke det eksklusive rundt et kongelig hoff og musikernes fremste oppgave var lojalt å oppfylle herskernes musikalske ambisjoner. Men i historiens løp har rollene endret seg. Enkelt uttrykt har musikerne selv blitt forbilder og ikoner og en rekke artister er utropt som ”konger” og ”dronninger” av blues, jazz, pop, rock og hip hop.

Utstillingen sjonglerer med begrepet konge og beveger seg i ulike virkeligheter. Finnes det fellestrekk mellom den historiske kongerollen og den status dagens ”musikk-konger” har erobret. Har vår tids spektakulære stadionkonserter noen berøringspunkter med Ludvig XIV’s festforestillinger i Versailles? Hvem er heltene i livene våre og hvilke verdier er det de formidler? Mens Kongen av tradisjon var Guds stedfortreder på jorden, hevdet John Lennon i 1966 i sin mye omtalte kommentar at Beatles for øyeblikket var større enn Jesus.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1