<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Instrumentkunnskap: Fagott

Denne serien tar for seg ulike instrumenter fra museets samling, og denne gangen er det Øyvind Luckow som presenterer fagotten.

Serien Instrumentkunnskap arrangeres i samarbeid med Rockheim og presenterer forskjellige instrumenter fra museenes samlinger. Hensikten er å formidle kunnskap om instrumentene og temaer knyttet til dem. Det kan handle om instrumenters musikkhistoriske betydning, om hvordan de er bygd, om spilleteknikk og repertoar.


Pris: Inkludert i inngangsbillett.


  • Fagott
    1/1