<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Instrumentsamlingen

Instrumentsamlingen på Ringve Musikkmuseum omfatter ca. 2000 musikkinstrumenter fra hele verden. Samlingen inneholder både klassiske europeiske instrumenter og europeiske og ikke-europeiske tradisjonelle instrumenter.

Digitalt Museum

Vi jobber stadig med å tilgjengeliggjøre samlingen digitalt, og mange av instrumentene finner du på Digitalt Museum. Under er noen eksempler på registrerte gjenstander, klikk på bildene for å se nærmere på de ulike instrumentene. 

Fordypning

Her kan du lese mer om noen utvalgte instrumenter.