<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Klang av oldtid – Bronsealderens ritualer

Hvordan lød musikken i bronsealderen? Denne forelesningen og konserten er et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og Ringve Musikkmuseum. Arrangementet vil foregå i Vitenskapsmuseets lokaler.

  • Foto: Anders Lea Karlskås
    1/1
    Foto: Anders Lea Karlskås

Tid: SØNDAG 28. APRIL kl. 13.00 – ca. 14.45

Sted: Foredrag på NTNU Vitenskapsmuseet i Gunnerushusets 1. etg, i museets foaje’

Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med Ringve Musikkmuseum

Billetter kjøpes ved inngangen: Kr 80,-/40,-

Hvordan lød musikken i bronsealderen?

Det vet vi ikke men seks musikere har i flere år, gjennom musikkarkeologisk utforsking, laget musikk som spilles på de autentisk støpte bronselurene. For første gang er nå autentiske støpte bronselurer tilgjengelige til konsertbruk. Hva instrumentene ble brukt til for 3000 år siden er det mange teorier om. Arkeologiske funn og geografisk betraktning av helleristninger kan gi noen svar, forskning og diskusjon om disse temaene tar vi aktivt del i.

  • Nordisk bronsealderen varte fra ca. 1700-500 f. Kr.  
  • Vi har funnet spor etter bosetting fra bronsealderen i Melhus kommune
  • Kunnskapen om å lage bronse spredte seg til Skandinavia fra Europa og Asia.
  • I Norge er det funnet veldig lite fra bronsealderen sammenlignet med Sverige og Danmark.

Gruppen Bronselur – Klang av Oldtid, kombinerer bronselurene med tidsriktige instrumenter som neverlur, bukkehorn, sang og slagverk. Med dette utvikler de ny musikk kombinert med elektronikk, grafikk og spesialdesignet scenografi, som blir kombinert med formidling gjennom konserten eller som foredrag i forkant. Klang av Oldtid har høstet stor respons over hele Norden, og kan også vise til tallrike TV-oppdrag.

Foredragsholder:

Kl. 13.00: Merete Moe Henriksen, arkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet. (Varighet ca. 20 min.)
Vi går samlet til konsert i Akrinn etter foredraget.

Kl. 13.30: Gruppen: Bronselur – klang av oldtid holder konsert med musikk på bronselurer.


Les mer på NTNU Vitenskapsmuseet

Klang av oldtid

Hvordan lød musikken i bronsealderen?
Foredrag og konsert om ritualer i bronsealderen


Tid og sted
NTNU Vitenskapsmuseet, Gunnerushuset28. april 2019 13.00