<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Lørdagsskolen besøker Ringve denne lørdagen

Lørdagsskolen opptrer i konsertsalen!

AVLYST! Konsert med Lørdagsskolen

Talentfulle musikkelever fra Lørdagsskolen presenterer variert musikk i konsertsalen.

Pris: Gratis


Tid og sted
Ringve Musikkmuseum1. februar 2020 kl. 13.00

Konserten er avlyst pga. sykdom!

Lørdagskonserten kl 13:00 er sentral i Lørdagsskolen, og der får elevene konserterfaring og repertoarkunnskap. Elevene er publikum for hverandre når de ikke spiller selv.

Konserten er et samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole.