<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Lyden av mekaniske instrumenter

Hva er en spilledåse som ikke fungerer? Skrot, skulle noen si. En utfordring, sier vi på Ringve Musikkmuseum. Musikkteknologstudent Frode van der Meeren ved NTNU har utviklet en metode som blåser liv i ødelagte og skjøre musikkmaskiner. Som et ledd i denne prosessen gjør han nå lydopptak sammen med oss i det ekkofrie rommet på Gløshaugen.

En platespilledåse består av en opptrekkbar spilledåse med en rekke tenner i ulike lengde, og tilhørende plater med pigger på undersiden hvor musikken er programmert. Vi har valgt ut tre av spilledåsene fra Ringve sin samling til et lydopptak. Ingen av de valgte spilledåsene er i spillbar stand, men de er vurdert til å klare et lyddopptak. De ble vurdert med metoden "Risk-gain-analyse". Så ved å kun knipse på tennene kan van der Meeren likevel sample alle tonene i spilledåsen og dokumentere lyden, uten å bruke hele mekanikken i instrumentene. Han har valgt å bruke det ekkofrie rommet på NTNU/Gløshaugen for å få minst mulig støy på opptaket. Der blir kun lyden fra instrumentet tatt opp, ingen støy kommer inn gjennom vegger, tak eller gulv.

Musikken da? Jo, den har blitt digitalisert allerede. Et bilde av platen har, ved hjelp av en metode utviklet av van der Meeren, blitt konvertert til MIDI-format, og melodiene kan bli spilt av et valgt digitalt instrument på computer. I neste fase av dette prosjektet vil MIDI-filen med melodien kombineres med de samplete tonene fra spilledåsen, og voilà: En spilledåse spiller igjen.

Frode vil i sin Bacheloroppgave blant annet undersøke direktivitet, det vil si hvordan lyden fra ulike sider av spilledåsen høres ut. Nå har vi gjort opptak av en Polyphon, modell nummer 46, også kalt "Gordon". 

Her kan du se noen bilder fra opptaket på Gløshaugen:

 • 1. Oppsett i ekkofritt rom med to mikrofoner på ulik avstand (Foto/Photo)
  1/3
  1. Oppsett i ekkofritt rom med to mikrofoner på ulik avstand (Bilde 1 av 3)
 • 2. Nærbilde: knipsing av mekanikk (stjernehjul som i sin tur knipser aktuell tann). (Foto/Photo)
  2/3
  2. Nærbilde: knipsing av mekanikk (stjernehjul som i sin tur knipser aktuell tann). (Bilde 2 av 3)
 • 3.Frode van der Meeren foran Polyphon modell 46 «Gordon». Spilledåsen er plastet inn for å beskyttes mot støv i det ekkofrie rommet. (Foto/Photo)
  3/3
  3.Frode van der Meeren foran Polyphon modell 46 «Gordon». Spilledåsen er plastet inn for å beskyttes mot støv i det ekkofrie rommet. (Bilde 3 av 3)