<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Se filmer av mekaniske instrumenter på Vimeo:

  • 1/2
    Slik fungerer en spilledåse
  • 2/2
    Har du sett en sigarspilledåse før?