<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Agnar Mykles fiolin

Miniutstilling i vestibylen fra 9. september 2017.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Agnar Mykle (1915 – 1994) regnes som en av Norges viktigste forfattere i etterkrigstiden, og har hatt stor innflytelse på yngre forfattergenerasjoner. Mykle fikk stor oppmerksomhet da hans roman Sangen om den røde rubin ble politianmeldt for sine direkte skildringer av seksuell aktivitet. Dommen i rettssaken høsten 1957 medførte at boken ble inndratt og forbudt, men forlaget og forfatteren ble frikjent. Våren etter ble dommen opphevet av Høyesterett.

Agnar Mykle kom fra en musikalsk familie, og som barn fikk han opplæring både på piano og fiolin. I hele forfatterskapet finner vi mange referanser til musikk og musikere. Hovedpersonen i Sangen om den røde rubin er økonomistudenten Ask Burlefot, en fiolinspillende ung mann med betydelige biografiske fellestrekk med forfatteren.

Sin siste fiolin kjøpe Mykle i 1978 og kalte for «The lively lady in my flannel pyjamas». I en tekst beskriver han sin sorg over at han ikke lenger er i stand til å spille sitt gamle repertoar på fiolin.

Høsten 2015 fikk Ringve Musikkmuseum Agnar Mykles fiolin i gave fra hans barn. Museet stiller nå ut fiolinen og viser bakgrunnen for at han ga instrumentet sitt spesielle navn.

Ved åpningen av utstillingen, 9. september kl. 14, vil museumsdirektør Ivar Roger Hansen fortelle om Agnar Mykles mangesidige forhold til musikk.

Fiolinisten Kaja Rogers og pianisten John Chen vil framføre smakebiter fra Agnar Mykles repertoar.


Fri inngang