<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Les mer om instrumentene på Digitalt Museum

  •  (Foto/Photo)

Dreiepositiv / Chamber Barrel Organ

Eveleigh, London, ca. 1820

Positivet inneholder fire orgelstemmer, tromme og triangel samt tre valser med ti melodier hver. Slike instrumenter ble brukt i kirker, på caféer samt i velstående hjem. Dette har trolig tilhørt gods- og jernverkseier Jacob Aall på Nes. Stiftvalsen med norsk repertoar er dog nyere. Aalls bror, eidsvollsmannen Niels Aall i Telemark hadde også et liknende eksklusivt dreiepositiv.

Innlån: Norsk Folkemuseum (NF 1934-0718)

RMB_147_RMD_37233.JPG (Foto/Photo)

Serinette

Jann-Magnar Fiskvik/Bjørn Aleksander Bratsberg, Levanger 2004.

Kopi av fransk 1700-tallsmodell, men i dobbel størrelse, laget etter tegning av Dom Bedos. Serinette ble blant annet brukt til å lære burfugler å synge menneskenes melodier. Prinsippet med belg, stiftvals, orgelpiper og mekanikk har blitt standard for mekaniske orgelverk inn i våre dager.

(RMB 147)

  •  (Foto/Photo)

Gulvur med klokkespill / Carillon clock

Ingebrigt Graboe, Trondheim ca 1790.

Klokkespill med ni melodier, som utløses ved heltime. Ved å dreie en viser skiftes melodien. Melodiene har norske tiler: salmer og viser, fremført på 17 kromatisk stemte klokker. Det er uvisst hivs Graboe (1726 - 1798) programmerte musikken selv eller bestilte stiftvals og spilleverk fra utlandet.

Innlån Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NK. 351-1899)