<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

NTNU-studenter og Mahler

Opplev Mahlers 1. symfoni fremført av et engasjert studentensemble fra NTNU.

NTNU-studenter spiller Mahler

På denne konserten fremføres Mahlers 1. symfoni av et dyktig , ungt ensemble fra NTNU institutt for musikk. Dirigent er Nicolai Kjenstadbakk Berg. Gratis inngang.


Tid og sted
Ringve Musikkmuseum 2. mai 2021 kl. 14.00

Mahlers 1. symfoni

Mahlers 1. symfoni ble opprinnelig skrevet som et symfonisk dikt som komponisten ga tilnavnet Titan, etter en roman av den tyske forfatteren Jean Paul. Originalverket har fire satser (1."Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut – Im Anfang sehr gemächlich", 2."Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell", 3. "Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen" og fjerde sats: "Stürmisch bewegt") og en rikholdig symfoniorkesterbesetning. 

Det kan kanskje virke over gjennomsnittet ambisiøst å skulle redusere et slikt grandiost verk ned til en besetning på 16-17 musikere. Men slik tenker ikke Klaus Simon, som har gjort kammerversjoner av flere av Mahlers symfonier, en tradisjon startet av bl.a. Arnold Schönberg og Erwin Stein etter opprettelsen av Society for Private Musical Performances i Wien i 1918.

På denne konserten kan du oppleve verket selv på Ringve og bedømme om verkets intensitet og storhet består med en mindre besetning. Her fremføres Mahler av et dyktig ungt ensemble fra NTNU institutt for musikk, under ledelse av dirigent Nicolai Kjenstadbakk Berg.

Gratis inngang på konserten.