Hopp til hovedinnhold

Studenter i praksis

Studentene pakker ut instrumenter, registrer og polstrer dem forsiktig i dypet av museets kjeller. Kanskje skal de jobbe som konservatorer i framtida?

- Å jobbe med varierte museumsoppgaver er bra, her ser vi verdien av å finne igjen gjenstandene. Men vi skulle gjerne fått enda mer praksis, sier Sondre Hellem og Anette Brattfjord som er 2.årsstudenter ved Arkiv og samlingsforvaltning ved NTNU. De deltar i den årlige dugnadsuka på museets avdeling for kulturarvsforvaltning.

Praksisperioden er et samarbeid mellom NTNU og Museene i Sør-Trøndelag (MiST). Studentene skal arbeide seks dager i Ringves magasin og bibliotek og fire dager i arkivet til Kystmuseet.

Tredjemann har en lengre praksisperiode på Ringve i høst. Maj Hauge har et fire måneders praksisopphold som avsluttende del av masteren sin i Gjenstandskonservering fra Universitetet i Oslo. – Det er verdifullt å få direkte kontakt med gjenstandene på museet, sier hun.

Intens dugnad

Konservator Sveinung Søyland Moen er glad for å få veilede studenter med jevne mellomrom.

– For rekruttering er det viktig at museene tilbyr relevant praksis, det er en del av samfunnsoppdraget vårt. Museet trenger mange typer kompetanse. Det er givende og samtidig en del arbeid å følge opp studenter. Helst skulle praksisperioden vært lengre enn bare to uker, sier han.

Museet jobber for å finne oppgaver som er relevante for begge parter, i magasinet, på museets bibliotek og med å flytte gjenstander. I dugnadsuka driver hele avdelingen med opprydning, registrering og å ta igjen etterslep fra utstillinger.

Nederst i kjelleren

Dypt nede i kjellermagasinet til Ringve arbeider museets konservatorer og studentene med å pakke ut musikkinstrumenter som har vært lagret i magasinet på Dora. De skal registreres digitalt, pakkes forsvarlig på nytt og plasseres forsiktig med hansker og silkepapir på hyllene nede i magasinet på Ringve.

- Her får vi god hjelp fra studentene. Vi ville brukt lang tid om vi skulle gjort alt arbeidet selv. Samtidig får studentene prøvd seg på ulike oppgaver. Det er viktig for oss at de får en variert museumspraksis, sier Sveinung.

Foto: Ringve Musikkmuseum

  • 1/2
  • 2/2
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1