<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Onsdagskåseri: Krigen, musikken og menneskene

Musikkviter Harald Herresthal tegner et bilde av musikklivet i Oslo under andre verdenskrig og beskriver hvordan norske og tyske musikere forholdt seg til denne perioden, deriblant hans egne foreldre.

Onsdagskåseri: Krigen, musikken og menneskene

Harald Herresthal (f. 1945) er en av Norges ledende musikkforskere. Han har fortalt om foreldrenes skjebner i boken «Min mor valgte meg» (2017). Nå gir han ut en ny bok om samme tematikk, «Propaganda og Motstand» (2019). Boka kan kjøpes etter kåseriet.

Begge foreldrene var musikere, faren var tysk og moren var norsk. Sønnen har derfor med seg både den tyske og den norske siden av musikklivet under krigen, og Herresthal viser et differensiert bilde av musikklivet i Norge i disse årene.


Onsdagskåseri: Krigen, musikken og menneskene

Musikkviter Harald Herresthal tegner et bilde av musikklivet i Oslo under andre verdenskrig og beskriver hvordan norske og tyske musikere forholdt seg til denne perioden, deriblant hans egne foreldre.


Tid og sted
Ringve Musikkmuseum22. mai 2019 kl. 18.00

Krigen – musikken – menneskene


Professor Harald Herresthal med ny bok og foredrag ved Ringve Musikkmuseum.

Musikk var en viktig del den tyske propagandastrategien i Norge under andre verdenskrig. Folk flest hadde et forhold til musikk, og Tyskland brukte store ressurser på musikalske aktiviteter over et bredt spekter. I løpet av krigen fikk Norge besøk av mer enn 1000 sangere og musikere som ga offentlige konserter, eller som underholdt tyske soldater i forlegningene. Oslo var den eneste byen i Europa hvor det ble opprettet et operahus under krigen, og de tyske konsertturneene besøkte byer over hele Norge, også Trondheim.

Med boka Propaganda og motstand som utkommer denne uken, tar professor em. Harald Herresthal livet av myten om at musikklivet i Norge var labert i tida 1940 – 45. Den tyske aktiviteten var stor, deler av det norske musikklivet var lenge aktivt på NS-styrets premisser, og både norske og tyske musikere spilte sammen i ulike sammenhenger. Herresthals bok er et viktig bidrag til kunnskapen om musikklivet i Norge under okkupasjonen.

Herresthal har spesielle forutsetninger for å gå inn i dette materialet. Hans far var en av de mange tyske musikerne som ble sendt til Norge. Klarinettisten Heinz Herresthal kom til Narvik i 1941 og møtte der sin livs kjærlighet, Bjørg Nordsjø. Et forhold med mange praktiske og sosiale utfordinger utviklet seg på en lykkelig måte, og etter krigen fikk paret sammen med sin sønn bosette seg i Norge. Historien om Heiz og Bjørg er blitt offentlig kjent gjennom Harald Herresthals bok Min mor valgte meg, som fikk strålende omtaler da den utkom i 2017.

I kåseriet på Ringve vil Herresthal med utgangspunkt i sin egen families historie belyse den tyske musikkaktiviteten i Norge under okkupasjonen i et større perspektiv.

Ringve Musikkmuseum har fått Heinz Herresthals klarinett i gave og laget en miniutstilling om ham og hans virke som musiker i Norge.

Harald Herresthal (f. 1944) er organist, pedagog, kritiker, komponist og professor emeritus i kirkemusikk ved Norges Musikkhøgskole. Har var en av bidragsyterne til Norges Musikkhistorie (2001) og har skrevet et tyvetalls bøker om norsk musikkhistorie. Hans hovedverk er den firebinds store biografien om Ole Bull.

Musikeren Heinz Herresthal

En av de tyske musikerne som ble sendt til Norge var Heinz Herresthal (1912–2005). Han ble stasjonert i Narvik fra mai 1941, der han var reservist i et tysk militærorkester.

I Narvik møtte Heinz sitt livs kjærlighet, Bjørg Nordsjø. Heinz og hans tyske musikerkolleger øvde hjemme hos hennes foreldre, mens Bjørg lyttet. Etter hvert spilte hun også sammen med Heinz. Musikken brakte dem sammen, og for Bjørg og Heinz var de politiske motsetningene underordnet.

Da forbindelsen ble kjent og det første barnet var på vei, måtte Bjørg Nordsjø forlate Norge og reise til Tyskland. I samfunnets bevissthet sto nasjonale politiske hensyn i forgrunnen, og gjorde et tysk-norsk ekteskap til en sosial umulighet. Etter hvert fikk familien lov til å flytte tilbake til Norge. De bosatte seg i Eikanger, hvor ekteparet Herresthal skulle spille en viktig rolle i lokalsamfunnets musikkliv.

Historien til Heinz og Bjørg er blitt kjent gjennom sønnen, Harald Herresthal (f. 1945). Harald vokste opp til å bli en av Norges ledende musikkforskere. Han har fortalt om foreldrenes skjebner i boken «Min mor valgte meg» (2017).