<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Program 16.-17. januar 2020

Samling i Musikknettverket

Ringve Musikkmuseum, Trondheim 16. - 17. januar 2020

Ringve Musikkmuseum har med dette gleden av å invitere til samling i museumsnettverket for musikk. Vi har satt opp to hovedtemaer for samlingen:

  • Nettverkets mål og funksjon – forventinger hos deltakerne, framtidige planer.
  • Hva kan museene bidra med for å styrke norsk musikkforskning?

Program

Torsdag 16. januar

11.00 – 11.30: Ankomst, registrering

11.30 -12.30: Lunsj

12.30 – 13.30

Foredrag: «Musikk på boks» - forskningsprosesser før og etter åpning av utstillingen, v/ konservator og prosjektleder Mats Krouthén.
Spørsmål og diskusjon.

13.30 – 13.45: Beinstrekk

13.45 – 16.45:  Musikknettverkets mål og funksjon. Hvilke forventninger har deltakerne, og hva kan gjøres for å innfri disse?

16.45 – 17.45: Omvisning i utstillingen «Musikk på boks – om mennesker, musikk og mekanikk»

18.00: Middag med underholdning i Victoriasalen på Ringve


Fredag 17. januar

09.00-11.00        Musikkrelatert forskning i norske museer:

                             Korte presentasjoner av aktuelle prosjekter.

11.00 - 11.15      Kaffepause.

11.15 -  12.15     Paneldebatt med representanter for universiteter, høyskoler og museer:

12.15 – 12.30     Oppsummering og avslutning.

12.30                     Lunsj.

Vel hjem!


Museet og utstillingene har åpent fram til klokken 16.00.


Invitasjon til presentasjon av forskningsprosjekter:

I programmet fredag er det avsatt tid til korte presentasjoner (10 – 12 minutter) av musikkrelatert forskningsarbeid i museene. Temaene kan spenne over et stort spekter: musikk- og kulturhistorie, biografi, instrumenter, teknologi etc.

Deltakere som ønsker å delta i presentasjonen, bes sende inn en kort beskrivelse av det aktuelle prosjektet innen 1. desember til annabella.skagen@ringve.no.

Påmeldingsfrist for å holde presentasjon 01.12.2019.

Påmeldingsfrist for konferansen: 17.12.2019.