Hopp til hovedinnhold

Utstillingen "Reklamevals"

Her får du se vakre forsider av reklamenoter fra Skandinavia i 1880 til 1940. De lystige sangene handlet om vin, smør, sjokolade og tobakk. Dette var tidens populærmusikk!

Utstillingen forteller om musikk og reklame i en periode der mye var annerledes enn i vår egen tid.

I årene 1880 til 1940 ble det trykket mye noter i Skandinavia. Notetrykkene koblet musikalsk notasjon med elegant grafisk design, og fikk etter hvert forseggjorte forsider. 

Kombinasjonen av musikk og visuelt slående omslag gjorde notetrykkene velegnet som reklame. Notetrykkene ble brukt for å promotere andre varer man kunne kjøpe.

Utstillingen Reklamevals viser noter som promoterer noen utvalgte produktgrupper: vin, toalettartikler, sjokolade, bakervarer, og tobakk. Utstillingen forteller om musikk og marked i en periode der mye var annerledes enn i vår egen tid.

Utstillingen åpner på Ringve Musikkmuseum 13.juni 2020.

Noteutstillingen: Reklamevals

Her får du se vakre forsider av reklamenoter fra Skandinavia i 1880 til 1940. De lystige sangene handlet om vin, smør, sjokolade og tobakk. Dette var tidens populærmusikk!

Ringve Musikkmuseum
13. juni – 20. august 2020
 • 1/7
  RAJAH MARSCH Komponist: Edv. Jensen Utgiver: Eget forlag / «I Hovedkommission hos Vilh. Hansen». [København], ca. 1902 Illustratør: «J.E.» Annonsør/produkt: Skandinavisk Kaffe og Cacao Aktieselskab
 • 2/7
  TÄNDSTICKPARADEN (THE MATCH PARADE) Komponist: Karl Wehle Tekstforfatter: Nils-Georg Utgiver: Nils-Georgs Musikforlag. Stockholm, 1930 Illustratør: Nils Melander Annonsør/produkt: Svenska Tändsticks A.B / Tre Stjärnor säkerhetständstickor
 • 3/7
  TOMTENS SKUREPULVERVALS Komponist: Sten Bergkvist Tekstforfatter: Ikke oppgitt Utgiver: Eget forlag. Sandvika (Oslo), ca. 1928 Annonsør/produkt: Fabrikken Tomten / Tomtens skurepulver
 • 4/7
  Sanghefte til Tomtens skurepulvervals. TOMTENS SKUREPULVERVALS Komponist: Sten Bergkvist Tekstforfatter: Ikke oppgitt Utgiver: Eget forlag. Sandvika (Oslo), ca. 1928 Annonsør/produkt: Fabrikken Tomten / Tomtens skurepulver
 • 5/7
  SINGER’S PATENT-SYMASKINE, polka Komponist: Heinrich Strobl Utgiver: Wilhelm Hansens Forlag. Kjøbenhavn, 1880-årene Annonsør/produkt: Singers symaskiner
 • 6/7
  PILSNER-MEDICIN (PILSNER VISA) Komponist/tekstforfatter: Parvus Utgiver: Aktiebolaget Klosterbryggeriet. Ystad, antakelig 1910-årene Annonsør/produkt: Aktiebolaget Klosterbryggeriet / Pilsner-øl
 • 7/7
  VI ER PAA PARADEMARSCH (JOD-KALIKLORA-MARSCH) Komponist/tekstforfatter: Dan Folke Utgiver: M. Rotwitt. København, 1937 Illustratør: Skjoldborg Annonsør/produkt: Jod-kaliklora tannpasta
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1