Hopp til hovedinnhold

Skoletilbud

Ulike tilbud som gjelder 1.-10.trinn, VGS, folkehøgskole og universitet.

Trommeti'

Bli med på en stund der en får bruke hendene og hodet på måter en kanskje ikke gjør til vanlig! 

På Ringve Musikkmuseum har vi flere tusen instrumenter, og blant dem finner vi djembene. Djember er trommer som opprinnelig kommer fra Vest-Afrika, og måten de er laget på gjør at en kan få veldig mange ulike lyder ut av ett enkelt instrument. I Trommeti’ får hver elev hver sin djembe og lærer noen grunnleggende rytmer og teknikker for å lage musikk. Her får en utfordre seg på å koordinere hendene mot hodet og en er garantert mestringsfølelse når kabalen endelig går opp. Instruktøren legger opp undervisningen etter nivå og alder, slik at stunden blir så avslappet og hyggelig som mulig. 

Dette tilbudet er spesielt godt egnet for små grupper som har behov for andre aktiviteter enn tradisjonelle læresituasjoner. Aktiviteten kan godt kombineres med andre tilbud fra museet. 

Alder: Skolestartere i barnehage. 1.-10. trinn/VGS 

Maks antall: 8 elever   ​

Varighet: 45 min.

Tidspunkt (ønsket dato/ klokkeslett): Ved forespørsel 

Pris: Barnehager og grunnskolen kommer gratis inn på Ringve Musikkmuseum. 

Fagområde: Musikk  

For- og etterarbeid: Forarbeid: Snakk om ulike musikkinstrumenter. ​

Læringsmål (evt forankring i lærerplanen / rammeplan for bhg) fra "Rammeplan for barnehagen":​

Vi forventer at lærere er deltakende i undervisningsopplegget og følger opp elevene. Om det er forhold i klassen som er viktig å vite for den som leder aktivitetene, ber vi om at dere informerer om dette før opplegget starter. 

Lydspor – instrumenter på en snor

Finn fakta og fremfør dine funn med ord

Alle instrumentene i Ringves samling forteller en historie, og i dette undervisningsopplegget skal elevene finne ut hvordan de tror den historien går. 

Klassen får bli med inn i Ringves instrumentgalleri Lydspor. Her er det ca. 350 instrumenter fra forskjellige tider og steder. Elevene blir delt inn i grupper for så å finne et instrument de synes er fint/kult/rart/spennende - og finne ut så mye de greier om det. Etterpå skal de skrive en historie, et dikt eller en sang om dette instrumentet og fremføre det på Lydspor-scenen. Mange kan sikkert synes det er skummelt å stå på en scene, men heldigvis blir de introdusert av den mest kunnskapsrike og utstrålende personen i verden: læreren sin. 

Elevene går dermed gjennom tre faser. I den undersøkende fasen er de en forsker, deretter en formidler og en forfatter gjennom prosessen med å lage en fortelling/dikt. Til slutt er de en utøver når de fremfører resultatet. 

Alder: Skolestartere i barnehage. 5.-10. trinn/VGS 

Maks antall: 25 elever   ​

Varighet: 60 min.

Tidspunkt (ønsket dato/ klokkeslett): Ved forespørsel 

Pris: Grunnskolen kommer gratis inn på Ringve Musikkmuseum. 

Fagområde: Musikk, norsk  

For- og etterarbeid: Forarbeid: Fint å gå gjennom dramaturgiske grep og språklige virkemidler i dikt eller fortelling. Det kan for eksempel være besjeling, gjentakelse, allitterasjon (bokstavrim), humor, kontrast og metafor, konflikt, spenning eller vendepunkt. 

Læringsmål (evt forankring i lærerplanen / rammeplan for bhg) fra "Rammeplan for barnehagen":​

Lærerplanen , OVERORDNET DEL 

Å lære å lære 

Skolen skal bidra til at elevene reflekterer over sin egen læring, forstår sine egne læringsprosesser og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis.  – Opplæringen skal fremme elevenes motivasjon, holdning og læringsstrategier og legger grunnlaget for læring hele livet. 

MUSIKK 

FAGETS RELEVANS og SENTRALE VERDIER 

Musikk er et sentralt fag for skaperkraft, kulturforståelse og identitetsutvikling. Gjennom faget får elevene grunnlag til å delta i musikk i et livslangt perspektiv. 

 

NORSK

Kjerneelement  

MUNTLIG KOMMUNIKASJON 

Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglig samtaler. 

 

Kjerneelementer  

SPRÅKET SOM SYSTEM OG MULIGHET 

Elevene skal…kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter. 

Musikalsk reise på Ringve

Bli med på en spennende musikalsk historiefortelling i Hovedbygningen, hvor guiden spiller på instrumentene! En sanseopplevelse i historiske omgivelser: unike rom, uvanlige lukter og ukjente lyder. La deg begeistre! 

Alder: 5.-10.trinn, VGS, folkehøgskole og universitet. 

Maks antall: 20-25 elever   ​

Varighet: 45 min.

Tidspunkt (ønsket dato/ klokkeslett): Ved forespørsel. Hovedbygningen vinterstengt nov.-mars.

Pris: Grunnskolen kommer gratis inn på Ringve Musikkmuseum. Kr 50,- videregående skole og folkehøgskole, universitet og høgskole. 

Fagområde: Musikk, samfunnsfag. Omvisningen kan også gjøres på engelsk, tysk eller fransk og kan derfor være trening i fremmedspråk. 

For- og etterarbeid: Forarbeid: Fint å gå gjennom dramaturgiske grep og språklige virkemidler i dikt eller fortelling. Det kan for eksempel være besjeling, gjentakelse, allitterasjon (bokstavrim), humor, kontrast og metafor, konflikt, spenning eller vendepunkt. 

Læringsmål (evt forankring i lærerplanen / rammeplan for bhg) 

MUSIKK, om faget: 

Fagets relevans og sentrale verdier: 

I musikk skal elevene møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykk som åpner dører til større fellesskap. 

Oppleve musikk 

Kjerneelementet oppleve musikk legger vekt på at elevene lytter aktivt og sansende. 

Muntlig ferdigheter 

Å kunne fortelle om egne opplevelser og bruk av enkle virkemidler … estetiske opplevelser, musikalske virkemidler og musikkens funksjoner mer inngående. 

SAMFUNNSFAG, om faget 

Fagets relevans og sentrale verdier: 

I samfunnsfag skal elevene få mulighet til å utforske sin egen identitet, lokalsamfunnet de lever i, og nasjonale og globale problemstillinger.

For- og etterarbeid: Forarbeid: Avhengig av hvilket trinn/skole du representerer, kan museet trekke ulike lokale, nasjonale eller europeiske historiske linjer. Utstillingen viser historiske musikkinstrumenter, møbler og andre gjenstander fra perioden 1750-1905. Dette var en sentral periode for dannelsen av Norge som selvstendig land der nasjonalromantikken blomstret. NRK har en fin artikkel Nasjonalromantikken – NRK Skole – musikkparken 

Dersom du vil lese om Ringve gårds historie Historie - Ringve Musikkmuseum 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1