Hopp til hovedinnhold

Sweet memories

Illustrerte noteomslag fra populærmusikkens barndom

Utstilling på Ringve Musikkmuseum 2005

Introduksjonen av det opprettstående pianoet i 1850-årene utløste en liten musikalsk revolusjon. Det var rimeligere og krevde mindre plass enn et stort flygel. Før utgangen av århundret ble pianoet et umåtelig populært instrument hos den voksende middelklassen. Ikke minst fikk det en sentral rolle i den hjemlige underholdningen før televisjonens og lydanleggenes tid.

I samme periode økte produksjonen av noter for piano. Utgivelser med musikk og populære sanger fra teatre, varieteer og dansehaller ble mer og mer etterspurt. Siden lydinnspillinger ennå ikke var allemannseie, var notene og pianoet en mulighet til å høre musikken hjemme.

Mot slutten av 1880-årene fantes det nærmere 100 musikkforhandlere i London. Det hadde blitt en lukrativ forretning å handle med noter. Helt fra begynnelsen ble notene også utstyrt med attraktivt illustrerte omslag og en rekke kunstnere spesialiserte seg som forsideillustratører. I den første tiden dreide det seg om rent litografiske arbeider, men rundt 1890 begynte utgiverne også å trykke fotografier av artistene som hadde gjort sangene kjent.

Notene i utstillingen viser et mangfold i stil og uttrykk fra årene mellom 1890-1930. Samtlige eksempel er hentet fra Ringves notearkiv.

 • 1/4
  Joyce, Archibald: Sweet Memories. Valse. Ca 1910
 • 2/4
  Scotto, Vincent: J’ai deux amours. Ca 1930
 • 3/4
  Ribot, Maurice: Det är forbid. Ca. 1930
 • 4/4
  Holmboe, Christian: Guldregn Vals. Ca. 1910
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1