<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Tordenskioldsamlingen

Tordenskioldmuseet ble åpnet som Ringves første museum i 1950, men ble lagt ned i 1973. I dag inngår det i Ringves samlinger.

I 1950 ble Tordenskioldmuseet på Ringve åpnet. Det lille museet ble møtt med begeistring, og i 1958 ga Victoria Bachke ut boka Tordenskioldiana, et oversiktsverk over gjenstander med tilknytning til den dansk-norske sjøhelten som tilbragte somrene på Ringve som barn. Både boka og Ringves Tordenskiold-samling rommer et bredt utvalg objekter med ulik forbindelse til Tordenskiolds liv – fra historiske klenodier til kunstneriske visjoner.