<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Da Hovedbygningen brant

Den 3. august 2015 brant det i Hovedbygningen på Ringve. Det tok tre før bygningen igjen ble åpnet for publikum.