<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

Juoigat – en vandring i samisk musikk

Utstillingen Juoigat undersøker den samiske musikkens historie, bruk og betydning med den tradisjonelle joiken som utgangspunkt. Ved å tre inn i et viddelandskap vil man kunne oppleve hvordan joik og natur er sterkt knyttet til hverandre. Hvordan kan joiken utrykke og formidle opplevelsen av et landskap eller et dyr? Utstillingen forsetter inn i storbyen og utforsker  mangfoldet av tradisjonelle og moderne samiske musikkutrykk i dag.

I Sverige foretok Karl Tirén (1869 - 1955) reiser hvor han skrev ned joiker på notepapir. Vi blir kjent med hans opptak av joik tidlig på 1900-tallet gjennom lydeksempler og gjenstander som har tilhørt forskeren. Utstillingen tar også for seg moderne samisk musikk og hvordan joik brukes i nye sjangere og på nye måter, for eksempel i rap, populærmusikk og samtidsmusikk.

Utstillingsperiode: 07.10.2017 til 06.02.2018.

Samarbeid med samiske kunstnere

Utstillingens design bygger på det tradisjonelt samiske og en nytolkning av samiske uttrykk. Museet samarbeider med to samiske kunstnere i forbindelse med Juoigat:

Billedkunstner, designer og scenograf Hilde Skancke Pedersen: 

Hilde Skancke Pedersen er utstillingsdesigner for Juoigat. Hun er født i Hammerfest og bosatt i Kautokeino. Hilde er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo og forfatterstudiet ved Universitet i Tromsø. Hun arbeider som visuell kunstner og kurator, og er mest kjent for kunstprosjektet til plenumsal og foajé i Sametinget (2001). Hun skriver scenetekster for teater, performance- og danseforestillinger, og arbeider med scenografi og kostymedesign.


Komponist og musiker Frode Fjellheim:

Frode er musikker og komponist med sørsamisk bakgrunn. Han er utdannet ved Trøndelag musikkonservatorium og bosatt i Trondheim. Han har siden 1990-tallet turnert med sitt band Transjoik, og driver eget musikkforlag Vuelie. Fjellheim er i dag professor på Nord Universitet og leder studiet Med joik som utgangspunkt. Han er blitt internasjonalt kjent ved å komponere åpningslåten til Disney-filmen Frost (2013).

  •  (Foto/Photo)
    1/1
  •  (Foto/Photo)

Sametinget, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner og Trondheim kommune har gått sammen for å markere en viktig begivenhet i samefolkets historie: At det i år er 100 år siden det første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim 6. februar 1917. Markeringen Tråante 2017 er en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum. Målet med Tråante 2017 er å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-årsperspektiv. Jubileumsmarkeringen vil foregå i hele 2017 på forskjellige steder i Sápmi med ulike arrangementer og markeringer. Mangfoldet i programmet skal avspeile bredden som finnes i samisk kultur.

Les mer på Tråante2017.no